Het aantal internationale studenten dat in Nederland studeert, neemt nog steeds toe. In het collegejaar 2011-2012 volgden 87.000 buitenlandse studenten een volledige studie of deel van hun studie in Nederland.

Dat blijkt uit mobiliteitscijfers van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. ‘Mobiliteit in beeld 2012’ laat zien dat zowel de inkomende als de uitgaande studentenmobiliteit is gegroeid.

Tussen 2010-2011 en 2011-2012 is er opnieuw sprake van een toename van het aantal buitenlandse studenten in Nederland. Het percentage van het totaal aantal ingeschreven studenten steeg van 8,1 procent naar 8,4 procent. Het aantal buitenlandse studenten nam meer toe bij universiteiten (van 7,7, procent naar 11,2 procent) dan bij hogescholen (van 6 naar 6,8 procent). Wel studeren er nog steeds meer buitenlandse studenten in het hbo dan in het wo. Van de studenten van wie het land van herkomst bekend is, kwamen de meesten uit Duitsland (26.050), China (5.700), België (2.900), Spanje (2.200) en Frankrijk (2.150). De groei van het aantal Duitse studenten dat naar Nederland komt neemt af. Hier staan grotere aantallen studenten uit Bulgarije, Griekenland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk tegenover.

Er is ook groei te zien in het aantal Nederlandse studenten (46.300 studenten) dat in het buitenland studeert. Van de studenten van wie het bestemmingsland bekend is, gingen de meesten naar het Verenigd Koninkrijk (6.600), België (5.450), Duitsland (2.250), de Verenigde Staten (1.850) en Spanje (1.650).

Geplaatst door: Redactie
Gepubliceerd op: 13-08-2012
Bijgewerkt op: 13-08-2012