Hoe kunnen theaters ervoor zorgen dat er meer bezoekers naar de voorstellingen komen? Dat onderzocht promovendus Pieter de Rooij. Hij onderscheidt daarbij drie groepen bezoekers. De groep die met regelmaat naar het theater gaat, de groep van wie het bezoek afhangt van toeval en de groep die daartussen in zit.

Het bezoek van passanten hangt vaak af van toeval, aldus De Rooij. Podiumkunstbezoek zit niet ‘in hun systeem’. Zij voelen zich niet loyaal aan een accommodatie. Het maakt de passant niet uit waar de artiest of het gezelschap optreedt. De gasten in de andere segmenten vertonen duidelijke routines in hun gedrag. Zij voelen zich sterk aangetrokken door de podiumkunsten en veel vrienden of familie zijn ook podiumkunstbezoekers. De meerderheid van het kernpubliek voelt zich wel loyaal aan één bepaalde accommodatie en bezoekt alleen deze accommodatie. De passanten vormen de meerderheid in de klantendatabase van podiumkunstaccommodaties.

De Rooij geeft twintig concrete aanbevelingen om meer bezoek te trekken. Een belangrijke voorwaarde voor klantenbinding is dat de theaters het klantenbestand opdelen en gedifferentieerd benaderen. Passanten moeten bijvoorbeeld vaker en gericht (met maatwerk) worden gestimuleerd. Participanten en kernpubliek moeten onder andere expliciet worden beloond. Daarnaast is samenwerking in klantgerichtheid van groot belang: zowel intern als tussen theaters en tussen theaters en artiesten of gezelschappen.

Geplaatst door: Redactie
Gepubliceerd op: 04-03-2013
Bijgewerkt op: 04-03-2013