// Dossier: BEST //

Tilburg University gaat haar ondersteunende diensten ingrijpend reorganiseren. De reorganisatie is onderdeel van BEST – Building Excellent Support at Tilburg University – en vloeit voort uit het strategisch plan. De stuurgroep van BEST, onder leiding van hoogleraar Bas Werker, concludeerde dat de dienstverlening op de universiteit efficiënter kan – 58 fte (full-time equivalent) aan banen kunnen verdwijnen zonder dat de diensten aan kwaliteit inboeten. Daarmee wordt 3,5 miljoen euro bespaard. Met extra besparing op huisvesting en het schrappen van subsidie aan het Nexus Instituut, kan met de resulterende 5,5 miljoen euro 90 fte aan wetenschappelijk personeel ingehuurd worden.

Tijdens onderhandelingen met het Dagelijks Bestuur van de Universiteitsraad, paste het College haar bezuinigingsdoelstelling aan. De 5,5 miljoen werd een bandbreedte met een ondergrens van vier miljoen en een bovengrens van 5,5 miljoen euro. Ook de bundeling – het onderbrengen van al het ondersteunend personeel in één dienst – werd genuanceerd en meer in lijn gebracht van wat in het Strategisch Plan 2014-2017 overeengekomen is. Op 13 februari adviseert de Universiteitsraad over de plannen.

Lees hier de meest recente versie van de Strategische Beleidskeuze en het voornemen tot reorganisatie dat daaruit voortvloeit.

Op deze pagina houden wij een dossier bij van al onze artikelen over BEST.