1968 05 01

tilburgs hogeschoolblad
Stichting Nostrorum Sanitas
maandblad – jaargang 5 – bijzonder nummer – mei 1968
Bestuur
Het bestuur onderging veel veranderingen :
Begin 1967 verliet Prof. Dr. D. B. J. Schouten het bestuur, na daarin twaalf jaar zitting te hebben gehad. Hij werd opgevolgd door
Prof. Mr. Ch. P. A. Geppaart. Ook Drs. M. F. A. Th. Jaspers moest na vele jaren adviseur van het bestuur te zijn geweest, als zodanig afscheid nemen ; hij werd aanvankelijk opgevolgd door Drs. J. W. H. Hendriks, later door Drs. H. J. E. M. Veraart.
Mejuffrouw Mr. H. J. M. Pieck deed haar intrede in het bestuur als (eerste) vertegenwoordigster van Curatoren.
In de plaats van de beide scheidende student-leden J. I. C. M. Daniels en A. M. E. Rottier kwamen drie nieuwe bestuursleden, n.l. de heren P. E. J. Boost, E. E. de Mul en W. G. Kester.
Eind 1967 was het bestuur als volgt samengesteld: Drs. C. Th. M. Roorda, voorzitter
TEN GELEIDE
Mej. Mr. H. J. M. Pieck
Prof. Dr. M. G. Plattel O.P.
Prof. Mr. Ch. P. A. Geppaart
C. J. M. R. Roovers, secretaris
P. E. J. Boost, penningmeester, mensa
E. E. de Mul, sport
W. G. Kester, A.G.Z.
Drs. H. J. E. M. Veraart, adviseur
Er wordt sinds enige tijd, met name van de kant van de studenten, aangedrongen op meer openheid en publiciteit rond de activiteiten van de Stichting(en).
Het bestuur van de Stichting Nostrorum Sanitas is van mening dat deze wens niet ten onrechte wordt geuit, zel

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.