Promotiereglement aangescherpt

De regels rondom wetenschappelijke promoties zijn aangescherpt. Voortaan moet er een begeleidingsplan klaarliggen. Ook worden er strengere eisen gesteld aan…

Nieuw offensief tegen ‘promotiestudenten’

Promovendi van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een manifest geschreven: ze willen geen studenten meer zijn, maar werknemers. Ze zijn een…