Over Univers

Univers is sinds 1964 het onafhankelijke journalistieke medium van Tilburg University. Kritisch, informatief, verbindend, duidend: Univers is er voor studenten, docenten, wetenschappers en ondersteunend personeel. Maar ook voor lezers die op de hoogte willen blijven van de meest actuele ontwikkelingen in de academische wereld.

Jack Tummers

Colofon

Suze Coopmans Stagiaire
Rob Dekkers Redacteur
Adrian van den Eerenbeemt Redacteur
Anne Grefkens Redacteur
Maartje Hoofs Senior redacteur
Bart Smout Hoofdredacteur
Ron Vaessen Eindredacteur

Columnisten: Tom Grosfeld, Thomas Kaufmann, Judith Zijdenbos
Fotografen: Dolph Cantrijn, Ton Toemen, Jack Tummers
Illustratoren: Femke Koppe, Jeroen de Leijer, Bas van der Schot, Stephan de Weert

Werkwijze


Onafhankelijkheid

Univers wordt gefinancierd door Tilburg University, maar heeft een onafhankelijke rol. Meningen en opvattingen die op Univers verschijnen, vallen dus niet noodzakelijkerwijs samen met die van het bestuur van de universiteit. De onafhankelijkheid van Univers wordt gewaarborgd middels een redactieraad en een redactiestatuut.

Redactieraad

De redactieraad ziet toe op het functioneren van Univers en waarborgt mede de onafhankelijkheid. In de raad zitten leden van de universiteit en journalisten van buiten de universiteit. Momenteel bestaat de redactieraad uit de volgende personen:

Bas Mesters (voorzitter), Bart van Teeffelen, Arnold Verplancke, Peter Achterberg, Paula Mommersteeg, Has Klerx, Ilja Hijink, Carlijn Buis, Marleen Pijnenburg

Redactiestatuut

De rechten en plichten van Univers als journalistiek medium zijn vastgelegd in een redactiestatuut. Hierin staat duidelijk omschreven wat de uitgangspunten en beginselen zijn.

Geschiedenis

De eerste editie van Univers zag in 1964 het levenslicht, onder de naam Tilburgs Hogeschool Blad. Vanaf 1969 kreeg het Tilburgs Hogeschool Blad een onafhankelijke redactie, die zelf verantwoordelijk was voor onderwerpkeuze, invalshoeken en stijl van schrijven. In 1986 werd de naam veranderd in Univers, toen de hogeschool transformeerde tot universiteit. Tot 2019 verscheen Univers als driewekelijks magazine, waarin aandacht was voor achtergrond en verdieping. De website heeft deze functie overgenomen.

In 2009 werd Univers verkozen als winnaar van de Gouden Luis in de Pels, de prijs voor het beste journalistieke medium over het Nederlandse hoger onderwijs. De jury oordeelde dat Univers opvalt als “goed geschreven, breed georiënteerd en kritisch blad.”

Univers staat niet op zichzelf, maar behoort tot een bredere traditie van hoger onderwijs media. Alle Nederlandse universiteiten financieren hun eigen onafhankelijke media, een gebruik dat zijn wortels heeft in de onderwijsvernieuwingen en het democratiseringsproces in de jaren ’60.

Gedachte hierachter is dat een democratisch georganiseerd instituut als de universiteit zijn eigen objectieve informatievoorziening moet organiseren. Daarnaast hebben universitaire media een controlerende functie en dragen ze bij aan verbinding. Het zijn plekken waar de versnipperde academische wereld, die is opgedeeld in meerdere faculteiten en instituten, bijeen wordt gebracht. Ook dragen de media bij een open debatcultuur en leiden ze studenten mee op door het aanbieden van stageplaatsen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.