Adverteren

Adverteren in Univers kan in het tijdschrift en op de website. Onze tarieven:

Tijdschrift advertenties

Via Bureau van Vliet (www.bureauvanvliet.com)

  • 1/1 pagina 203 x 278 mm, €750,-
  • 1/2 pagina 203 x 135 mm, €350,-
  • 1/4 pagina 98 x 135 mm, €175,-
  • 1/8 pagina 98 x 65 mm, €90,-

contractkortingen tijdschrift:

  • 3 plaatsingen, 5%
  • 6 plaatsingen, 10%
  • 12 plaatsingen, 15%
  • Bij meer dan 12 plaatsingen korting op aanvraag.

Website advertenties

Via ons secretariaat M.Walsh@uvt.nl. Bij spoed: d.rutten@uvt.nl

  • 1 banner 270 bij 270 pixels, €95,- per week.