Adverteren

Website advertenties

Adverteren in Univers kan op de website. Aanleverspecificaties en tarief:

Advertentie naast artikelen, formaat: 270 bij 270 pixels, prijs: €90,- per week.

Aanleveren

Via ons secretariaat M.Walsh@uvt.nl. Bij spoed: avde@uvt.nl