25 miljoen voor kennisverspreiding

De universiteiten van Delft, Twente, Tilburg, Wageningen en Utrecht kunnen ieder 5 miljoen van de provincie ontvangen. Daar moet wel eerst wat voor worden gedaan.

De overheid stelt in totaal 25 miljoen euro beschikbaar voor de toepassing van kennis in commerciële en maatschappelijke producten en diensten. Het geld komt uit het zogenoemde valorisatieprogramma van AgentschapNL, onderdeel van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Dit moet volgens het programma ‘leiden tot een betere economische en maatschappelijke benutting van publiek gefinancierde kennis’. Hein van Oorschot, voorzitter van het College van Bestuur, maakt kanttekeningen bij de toezegging van het geld. “Het gaat erom goede ideeën op te sporen binnen de onderwijsinstellingen, deze op de markt te zetten en zo mogelijk zelfs geld te verdienen. Maar zover is het nog niet.”

De subsidieaanvraag voor Tilburg is gedaan door Starterslift, een gezamenlijke organisatie van de universiteit, NHTV Breda en Avans Hogeschool, die zich inzet voor startende ondernemers. Maar dit project is aanzienlijk breder. “Het geld is dus ook niet alleen voor de universiteit bestemd”, geeft Van Oorschot aan. Bovendien moeten de instellingen zelf een bijdrage leveren om voor het geld in aanmerking te komen. “Dat komt voor ons neer op een dikke miljoen.” Waar dit geld vandaan moet komen, wordt op 11 januari besproken in het College van Bestuur. “Binnen drie maanden moet er een definitief akkoord zijn van alle geldschieters, waaronder met name ook de provincie. Als dit lukt, kunnen we rond de zomer starten met het project.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.