Uitslag Keuzegids stemt tot tevredenheid

Tilburg University scoort gemiddeld in de Keuzegids Universiteiten Voltijd 2011. Vooral Wijsbegeerte en Communicatie- en Informatiewetenschappen trekken de aandacht. De opleidingen zijn tevreden met de behaalde scores. De gids, die de grootste opleidingen van alle Nederlandse universiteiten naast elkaar op een ranglijst zet, is op 16 december uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI).

De opleiding Wijsbegeerte is een positieve uitschieter. Deze krijgt de derde plaats met een bovengemiddelde score. Deze studie moet het vooral hebben van de organisatie, docenten en lessen. Punten die niet snel op orde zijn bij studies. Paul Cobben, voorzitter van het departement Wijsbegeerte, is blij met het behalen van de derde plaats. “Maar het is pas echt mooi als we op de eerste plaats staan”, voegt hij daaraan toe. “We zullen altijd streven om de best mogelijke opleiding te worden.”

De positieve beoordeling van de organisatie heeft de opleiding volgens Cobben te danken aan de fusie in 2007. De faculteiten Communicatie en cultuur, Theologie en religiewetenschappen en de faculteit Wijsbegeerte zijn toen samengekomen in de faculteit Geesteswetenschappen. “Er is toen hard gewerkt aan het verbeteren van de organisatie.” De voorzitter denkt dat de hoge score voor de lessen komt door de inzet van blended learning: een project waarbij vaardigheden die studenten moeten leren worden geïntegreerd in de colleges. Docenten filosofie zijn doorgaans zeer gemotiveerd. “Dat word je alleen als je van je vak houdt, niet om rijk te worden”, voegt hij er lachend aan toe. Over de uitslagen van de studiegids volgend jaar is Cobben optimistisch. “We zien dat de instroom van de opleiding toeneemt en ook het aantal tijdige afstudeerders hoger wordt. De opleiding zit in de lift.”

Verbeterpunten voor Communicatie- en informatiewetenschappen
Met een oordeel gelijk aan de doorsnee universiteit, behaalt de opleiding Communicatie- en informatiewetenschappen een tweede plaats, in het kielzog van de Radboud Universiteit Nijmegen. “Nijmegen is net als wij een opleiding die bovenaan eindigt,” laat departementshoofd van Communicatie- en informatiewetenschappen Alfons Maes weten. “Nu eindigen zij eerst en wij net daaronder. Vorig jaar was het omgekeerd. Ik ben dus erg tevreden met de uitslag.” In Tilburg schort het aan de contacturen, zo blijkt uit de Keuzegids. De aantallen liggen op dit moment op minder dan twaalf uur in de week. Daarnaast mag ook de beroepsvoorbereiding meer aandacht krijgen.

Maes geeft aan dat er een aantal initiatieven lopen om de kwaliteit van de opleiding op te schroeven. De contacturen zijn een knelpunt door onvoldoende onderwijsstaf. “De docenten zijn allemaal gepromoveerd en houden zich niet alleen bezig met het geven van onderwijs, maar ook met onderzoek.” Een laag aantal contacturen is daar een gevolg van. Voor de intensivering van het onderwijs heeft het departement een aantal plannen in uitvoering. Zo worden PhD’s en postdocs vanaf volgend jaar ingeschakeld om bij bepaalde vakken bij te springen. “Kleine groepen krijgen zo een meer persoonlijke begeleiding.” Ook wordt er gekeken naar een manier om werk op te vangen met digitale middelen, onder andere een digitale correctievoorziening.

Ook het andere kritiekpunt, de voorbereiding op de loopbaan, is bij Maes bekend. “De verplichte stage hebben we jaren geleden geschrapt, toen we daar van de visitatiecommissie een opmerking over kregen.” De opleiding kijkt momenteel naar nieuwe stagemogelijkheden in combinatie met een afstudeerscriptie, die vooral de betere masterstudent moet aantrekken. “Hierdoor kunnen we goede stageplaatsen aanbieden aan studenten die ook echt gemotiveerd zijn. Hun master zal dan worden verlengd met een half jaar.”

Een goede voorbereiding blijft dus belangrijk. “We willen ervoor zorgen dat de praktijkervaring relevant is en samenhangt met wat studenten leren op de opleiding. Als het even kan willen we hen met de buitenwereld in aanraking laten komen.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.