De grote kwaliteitsboete van 2011

Dat studenten meer collegegeld bij studievertraging moeten betalen is slechts één kant van de stinkende medaille die het nieuwe kabinet presenteert. Ook universiteiten krijgen 3000 euro minder inkomsten per vertraagde student. De forse bezuinigingen die universiteiten zullen doorvoeren gaan studenten verder benadelen, waarschuwt de Landelijke Studentenvakbond.

Robbert Coenmans en Sander Breur

Slechts weinig studenten zullen zich niét het spreekwoordelijke leplazerus zijn geschrokken van de kabinetsplannen. Zo krijgen bijvoorbeeld studenten die hebben gekozen voor een bestuurfunctie, nu ineens een flinke, onverwachte rekening gepresenteerd.  De directe financiële gevolgen voor studenten, in de vorm van meer collegegeld, is de kant die nu met name belicht wordt door de verschillende studentenprotesten. Voor diegenen die zich sterker in de materie hebben verdiept wordt echter duidelijk dat dit slechts één zijde van een – aan beide zijden bijzonder stinkende – medaille is. Niet alleen studenten moeten 3000 euro bijbetalen als zij er een jaartje langer over doen; ook universiteiten krijgen 3000 euro minder inkomsten per vertraagde student via het Rijk.

Snijden in personeel

Hoe universiteiten om zullen gaan met deze maatregel is interessant. Bedenk dat als aan de inkomstenzijde gesneden zal worden, ook de uitkomstenzijde zal moeten worden gekortwiekt. Met andere woorden; dat betekent snijden in personeel. Haast onontkoombaar is dat onderzoekers en docenten zullen worden ontslagen. Dat betekent dat op onderzoeksvlak Nederland een achterstand zal opbouwen die zij na de crisis niet meer in kan halen. Ook volgt hieruit dat onder andere studenten voortaan in veel grotere groepen les zullen krijgen. Dit is strijdig met ongeveer ieder onderwijskundig inzicht.

Harder optreden tegen studenten

Maar het feestje wordt nog groter. Doordat universiteiten gestraft zullen worden voor zogenaamde ‘langstudeerders’, zullen zij veel harder moeten optreden tegen hun studenten. Een gevolg is dat universiteiten genadeloos hard zullen zijn in het eerste jaar. De Landelijke Studentenvakbond voorziet sterke verhogingen van maatregelen die iedereen, behoudens de allersterkste studenten, er om het minste of geringste uit gooien. Wij sluiten het bovendien absoluut niet uit dat er binnen nu en vier jaar geen enkele compensatie meer zal zijn voor bestuurswerk. Bestuurswerk kost een universiteit namelijk bijzonder veel geld in dit stelsel, aangezien een bestuursfunctie vrijwel altijd studievetraging oplevert voor de student. Dat is het einde van het studenten- en verenigingsleven zoals we dat nu kennen.

Perverse impuls

Minder scrupuleuze onderwijsinstellingen zouden geprikkeld kunnen worden om juist het tegenovergestelde te doen. Er zit een perverse impuls in dit systeem; in die zin dat het ook voordelig is voor de instelling om juist haar vakken veel te makkelijk te maken en de toetsingsmomenten kwalitatief af te zwakken. Het is immers goedkoper een student een makkelijke korte opleiding te geven, in plaats van het risico te nemen dat iemand een jaar langer studeert.

Ook zonder de verhoging in collegegelden is dit halfbakken plan van de anti-kennisindustrie coalitie dus meer dan in staat Nederland op onderwijsvlak om zeep te helpen. Tel daar de verhoging van collegegelden bij op en een kind kan zien dat de kenniseconomie op spectaculaire wijze de nek om wordt gedraaid.

Robbert Coenmans en Sander Breur, namens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.