‘UvT, houd je aan de Balkenende-norm’

Elf Tilburgse bestuurders en topwetenschappers verdienen meer dan de Balkenenende-norm. Dat past niet op een universiteit. Zeker niet omdat bijna de helft van het rijksbudget niet direct naar onderwijs en onderzoek vloeit, betogen hoogleraren Antoine Jacobs en Harrie Verbon.

Antoine Jacobs & Harrie Verbon

Elf mensen aan de UvT verdienen meer dan de Balkenenende-norm. Van deze elf zijn er vijf bestuurders, namelijk de leden van het college van bestuur en drie decanen. Zes zijn hoogleraren met een ‘bijzondere verantwoordelijkheid voor het onderzoek’. Wij vragen ons af welke dwingende redenen er zijn die dergelijke salarissen rechtvaardigen. Zeker van hoogleraren verwachten wij dat zij zich niet laten fêteren, ook niet als ‘de markt’ erom vraagt. Onze universiteit die zich erop voorstaat de maatschappij te willen begrijpen (‘understanding society’) moet niet zo ver gaan door zich ook te willen conformeren aan de maatschappij waar het gaat om het najagen van puur eigenbelang.

Excuzen

Het excuus voor dergelijke hoge salarissen luidt meestal dat het noodzakelijk is om de vereiste kwaliteit aan te kunnen trekken. De salarissen bij topbestuurders in de private sector liggen immers veel hoger. Wij vinden dat geen overtuigend argument. De universiteit is een platte organisatie waar het belangrijkste werk (studenten opleiden en onderzoek verrichten) wordt gedaan door wetenschappers in een grote mate van vrijheid en waar ook de belangrijkste strategische beslissingen op dit lage niveau worden genomen. Van bestuurders wordt niet veel meer verwacht dan dat ze er voor zorgen dat de juiste wetenschappers kunnen worden aangetrokken en dat de faciliteiten voor de wetenschappers van zodanig niveau zijn dat zij hun werk in een optimale omgeving kunnen verrichten.

 Bestuurlijke ongelukken

Wij hebben het idee dat dit laatste lang niet altijd het geval is. Er zijn voorbeelden te noemen waar de ondersteunende staf het leven van de wetenschappers onnodig onaangenaam lijkt te maken. Het feit dat, naar verluidt, niet veel meer dan de helft van het budget dat door het ministerie naar de universiteit wordt overgemaakt direct besteed wordt aan de kerntaken, onderwijs en onderzoek, vervult ons met zorg. Of dat overige geld uiteindelijk toch nog ten dienste komt van de kerntaken? Wij hopen het, maar zijn er niet zeker van. Het zou bovendien best eens door het hoge salaris voor bestuurders kunnen komen dat zij zich geroepen voelen allerlei activiteiten te ontplooien buiten de eigenlijke kerntaken om. Deze activiteiten hoeven niet noodzakelijk slecht te zijn, maar ervaringen bij het hoger onderwijs elders in het land leren dat ambitieuze bestuurders hierbij makkelijk ongelukken kunnen veroorzaken. Wij zouden liever bescheiden, onzichtbare bestuurders hebben die er voor zorgen dat wij ons werk kunnen doen.

 Moreel appèl

Wij willen een moreel appèl op onze topwetenschappers doen. Zij moeten weten dat een (te) hoge beloning voor enkelen niet in het belang van de universiteit is. Wij vinden dat topwetenschappers, evenals onze topbestuurders, best iets meer mogen verdienen dan wij, noeste werkers, maar bij tien tot twintig procent boven het maximumsalaris volgens de cao moet het wel blijven.

Wat vind jij? Vul deze poll in!

 Antoine Jacobs, hoogleraar Sociaal recht en Harrie Verbon, hoogleraar Openbare financiën

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.