Ook maximumsalaris bij herbenoeming

Het maximumsalaris voor bestuurders in het onderwijs geldt niet alleen voor nieuwkomers. Ook bij herbenoemingen moeten universiteiten en hogescholen zich houden aan het salarisplafond. Dat heeft gevolgen voor de UvT, want hier vedienen diverse bestuurders méér dan Balkenende.

Dat blijkt uit een brief van minister van OCW, Marja van Bijsterveldt, aan de universiteiten. In november stelde staatssecretaris Zijlstra al dat hij het salaris van bestuurders aan universiteiten en hogescholen aan banden wilde leggen. Het precieze bedrag: 223.666 euro per jaar.

Ook de vorige OCW-minister Ronald Plasterk was een fervent voorstander van een maximumsalaris in het hoger onderwijs. Hij was de eerste die raden van toezicht dreigde te ontbinden als ze de zogeheten Balkenende-norm niet in acht namen. Staatssecretaris Zijlstra zet de lijn van Plasterk voort.

Zie ook het opinieartikel: ‘UvT-bestuurders, houd je aan de Balkenende-norm’ & vergeet de poll niet in te vullen!

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.