Bastmeijer kraakt plannen natuurgebieden

De Tilburgse hoogleraar natuurbeschermingsrecht Kees Bastmeijer kraakt de nieuwste plannen van CDA-staatssecretaris Henk Bleker om de wettelijke regels voor bescherming van een grote reeks natuurgebieden af te zwakken.

“De economische winst die Bleker op zeer korte termijn met name voor veehouderijen denkt te behalen, keert zich op langere termijn juist tegen de economische belangen”, reageert Bastmeijer in de zaterdageditie van het Brabants Dagblad op het zogeheten tienpuntenplan Natura 2000 van Bleker. De staatssecretaris schrapt daarin alle 190 beschermde natuurmonumenten waaronder in Brabant de Landschotse, Neterselse en Mispeleindse Heide, de Peelvenen en kleinere monumenten als het Hildsven.

Bastmeijer: “Juist de bescherming van waarden die veel mensen belangrijk vinden, zoals stilte, donkerte, ongereptheid en uitgestrektheid, valt daardoor weg.”

De hoogleraar zat in een commissie van wetenschappers, geleid door de Bredase jurist Peter van Wijmen, die de plannen van Bleker vooraf heeft beoordeeld. Bastmeijer: “Op ons advies heeft hij afgezien van de meest rigoureuze maatregelen. Maar Bleker negeert de kern van onze boodschap dat je op korte termijn wat meer moet doen aan herstel van de veelal in zeer slechte staat verkerende natuur, waardoor vervolgens in de omgeving meer economische ontwikkeling mogelijk wordt.”

Door met zijn maatregelen slechts te mikken op het tegengaan van verdere verslechtering, loopt Bleker juridisch vast met de strikte Europese natuurbeschermingsregels (Vogel- en Habitatrichtlijn), voorspelt de hoogleraar. “Milieugroepen en burgers worden door zijn aanpak geprikkeld om naar de rechter te stappen. En zij gaan gegarandeerd procedures winnen, omdat Bleker in de rechtszaal niet zal kunnen aantonen dat hij voldoende doet om de door een overmaat aan stikstof en verdroging bedreigde natuur in stand te houden. Wij hebben de staatssecretaris op deze grote risico’s gewezen. Dat hij hieraan voorbij gaat zal verstrekkende gevolgen hebben.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.