Geen coulance voor bijverdienende student

Er komt definitief geen coulanceregeling voor studenten die in 2008 te veel hebben bijverdiend. Dat schrijft staatssecretaris Halbe Zijlstra in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om 20.000 studenten die recentelijk een aanslag (boete van DUO) hebben gekregen om het teveel verdiende geld terug te betalen. “Ik ben van mening dat de bijverdiengrens en de wijze waarop de vordering kan worden voldaan coulant genoeg is. Ik zie dan ook geen reden om op dit punt van het geldende recht af te wijken,” meent Zijlstra.

Hij gaat in de brief ook in op de vraag waarom de studenten pas jaren later een boete krijgen. “Voor de vaststelling van de eigen bijdrage van studenten met een inkomen dat hoger is dan de bijverdiengrens is DUO afhankelijk van de definitieve gegevens van de Belastingdienst. Belastingplichtigen doen aangifte, de Belastingdienst controleert en verwerkt haar, waarna DUO de inkomensgegevens met de Belastingdienst uitwisselt. DUO verifieert de uitkomsten van de gegevensuitwisseling bij de desbetreffende studenten en in een aantal gevallen leidt dat tot correcties. Vervolgens wordt op basis hiervan de eigen bijdrage van de student vastgesteld. Dit alles neemt de nodige tijd in beslag. Dat verklaart waarom het twee jaar of langer kan duren voordat de vordering wordt opgelegd.”

Zijlstra blijft in zijn antwoord op vragen van D66 bij een eerder standpunt. november 2011 gaf hij ook al aan dat er geen coulance zou komen. In 2008 verdienden veel studenten te veel omdat de overheid de regelgeving veranderde. De bijverdiengrens werd gewijzigd van netto-inkomen naar verzamelinkomen.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.