Culturele diversiteit geeft concurrentievoordeel

De wereld globaliseert en culturen worden steeds gevarieerder. Daar kun je maar beter je voordeel mee doen. Maar geldt dat ook voor bedrijven? Kan culturele diversiteit bedrijven sterker maken, of maakt het ondernemen juist moeilijker? PhD Youssef Boutachekourt onderzocht hoe bedrijven concurrentievoordelen kunnen behalen in een multiculturele omgeving.

Hebben bedrijven met werknemers uit verschillende culturen een streepje voor op bedrijven die cultureel gezien minder divers zijn? Enerzijds kun je denken dat een cultureel divers bedrijf beter aansluit bij de eisen van de moderne tijd. Anderzijds is het misschien lastiger om zo’n bedrijf efficiënt te managen, waardoor het uiteindelijk geen voordelen oplevert.

Volgens Boutachekourt kunnen multiculturele strategieën bedrijven wel degelijk concurrentievoordelen opleveren. Wanneer bedrijven zichzelf cultuurgericht in de markt plaatsen, zorgen dat ze over etnisch gevarieerd personeel beschikken, en werken aan een multicultureel netwerk, dan versterkt dit hun positie.

Voorwaarde is dan wel dat aan alle drie de bovenstaande eisen wordt voldaan. Positionerings-, resource- en relatiestrategieën moeten kortom worden gecombineerd. Boutachekourt wijst erop dat wanneer bedrijven slechts op één van deze drie poten inzetten, de resultaten minder groot zijn. Bedrijven die een gecombineerde, multiculturele bedrijfsstrategie ontwikkelen, krijgen zo vanzelf een bredere kennis over de markt waarin ze opereren. Die kennisvoorsprong levert uiteraard de nodige voordelen op.

Nu is het natuurlijk niet zo dat een multiculturele bedrijfsstrategie vanzelfsprekend tot grotere successen leidt. Een bedrijf kan imagoschade lijden wanneer het teveel wordt geassocieerd met bepaalde actoren uit het multiculturele netwerk, bijvoorbeeld religieuze verenigingen. En investeringen in culturele diversiteit hoeven niet altijd  uit te monden in direct economisch gewin. Met dit soort zaken moeten bedrijven rekening houden. Maar wanneer dat gebeurt, worden bedrijven alleen maar sterker van een multiculturele omgeving.

Youssef Boutachekourt (Veenendaal, 1979), is promovendus van de Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK) van de UvT. Op 14 maart promoveerde hij op zijn proefschrift in de aula van de universiteit. De titel van zijn proefschrift luidt Exploring Cultural Diversity: concurrentievoordelen uit multiculturele strategieën.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.