Inschrijving vakken: tekort aan plekken aanpakken

Verplichte bachelorvakken die je vervolgens niet kunt volgen omdat het vak vol is. Of keuzevakken bij een master die ‘uitverkocht’ zijn. En dat terwijl je die master speciaal had uitgekozen, vanwege dat keuzevak. Regelmatig worden UvT-studenten met dergelijke zaken geconfronteerd.

Het is een ratrace, tijdens de jaarlijkse inschrijving voor vakken. Honderden studenten nemen tegelijkertijd achter hun pc plaats in een poging zich via COMAP in te schrijven, bijvoorbeeld voor MTO. Maar helaas, de pc is een beetje traag en na enkele minuten zit het vak vol. De enige optie: een jaar wachten. Met het gevaar dat je dan tegen hetzelfde probleem aanloopt. Fractie SAM wil dat er een oplossing komt en schreef een notitie over het probleem die ze aanbood aan het College van Bestuur.

Fractielid Renée van der Ploeg: “Bij verplichte vakken worden door werkgroepen soms onvoldoende plekken aangeboden. Dat kan niet. Een verplicht vak moet je gewoon kunnen volgen. Ik weet niet hoeveel studenten er buiten de boot vallen. We hebben geen concrete klachten gehoord, maar we horen het in de wandelgangen regelmatig. Het speelt bij verschillende studies, in ieder geval bij het vaardighedentraject voor rechtenstudenten aan de Tilburg Law School.”

Bij Stimulus, de studentenfractie van de faculteitsraad van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB), krijgen ze regelmatig klachten van bachelorstudenten die problemen hebben met de inschrijving van MTO-vakken. Ook zijn er problemen met het vak Groepsvaardigheden en met het vak Gesprekstechnieken bij Psychologie.

Stimulus-fractielid Sara van Erp: “De groepen zijn snel vol. Soms al na een paar minuten. Als het vak op het ene tijdstip niet te volgen is, kan het misschien later op de dag. Maar dan kom je misschien weer met andere werkgroepen in de knoop. Je moet dus als student van tevoren vier roosters samenstellen. Tijdens de inschrijving heb je namelijk geen tijd om te gaan plannen. Maar dat is niet het enige probleem. Ook zou de informatievoorziening verbeterd moeten worden. Studenten weten soms niet hoe laat de inschrijving start. En dan is het vak al vol. Ik weet dat de faculteit bij groepstechnieken en groepsvaardigheden de studenten die het wel is gelukt om zich in te schrijven ook mailt met de vraag of ze het vak echt willen volgen. Anders kunnen ze iemand van de reservelijst overplaatsen. Ook horen we vaak dat studenten onderling ruilen. We zijn bang dat de krapte door de onderwijsintensivering nog groter wordt. Overigens weten veel studenten niet dat er een reservelijst is. Ook dat zou beter gecommuniceerd moeten worden.”

Bij de faculteit rechten geven ze aan dat de door SAM genoemde problemen bij het vaardighedentraject tot het verleden behoren. “Voor rechtenstudenten aan de Tilburg Law School wordt het vaardighedentraject sinds kort niet langer aangeboden zoals in het verleden. Het vaardighedentraject is geïntegreerd in de verschillende vakken, en is geen apart onderdeel meer waarvoor studenten zich dus ook apart moeten inschrijven. Het is hierdoor niet meer mogelijk dat de vaardigheden per vak vol zitten. TLS streeft momenteel nog wel naar verbetering van deze nieuwe aanpak en dus naar verbetering van de begeleiding van vaardigheden per vak. Studenten dienen bijvoorbeeld gefundeerde feedback op ingediende papers en andere opdrachten te ontvangen zodat studenten hun vaardigheden kunnen verbeteren. Na bovenstaande verandering herkennen we ons niet meer in de kritiek op het vaardighedentraject,” zo geeft Koen de Geus, student adviseur bij de Tilburg Law School aan.

Master
Ook masterstudenten hebben soms problemen bij de inschrijving voor vakken. In dit geval gaat het om keuzevakken. Van der Ploeg: “Je hebt niet noodzakelijk studievertraging want je kunt een ander vak volgen. Maar studenten kiezen wel bewust voor een studie vanwege bepaalde keuzevakken.” SAM-voorzitter Lotte Haens: “Bij een masterstudie moet je per semester bijvoorbeeld twee vakken volgen. Je kunt kiezen uit vier vakken. We snappen best dat de universiteit niet aanneemt dat alle studenten dezelfde keuzevakken kiezen. Maar in theorie kan dat wel het geval zijn. Er zijn onder meer problemen bij het vak Purchasing Management. Dat vak is verplicht voor studenten die de master Supply Chain Management volgen en vrijwillig voor studenten die Marketing Management doen. Maar voor die laatste groep blijven maar een beperkt aantal plekken over. Een deel van de studenten die dat wel wil, kan niet meedoen.”

De studentenfractie wil dat de universiteit op haar website of bij studievoorlichtingsmateriaal voor de diverse masters duidelijk aangeeft dat mogelijk niet alle gewenste vakken gevolgd kunnen. Haens: “Dat wordt nu niet gedaan en we vinden zo’n disclaimer wel noodzakelijk. Of de universiteit moet kunnen garanderen dat iedereen de gewenste vakken kan volgen. Er zullen dan genoeg docenten en genoeg zalen geregeld moeten worden.”

Van der Ploeg: “Verder zou de universiteit aan het begin van het collegejaar moeten inventariseren welke keuzevakken de studenten willen volgen. Dan kunnen de roostermakers daar voor het tweede semester op anticiperen.”

Het College van Bestuur heeft drie maanden de tijd om op de notitie van SAM te reageren Rector Magnificus Philip Eijlander laat Univers weten: “Wij bekijken nog hoe groot het probleem precies is en wat de oorzaken zijn van de beperkingen bij bepaalde vakken. Vervolgens zullen we reactie geven op de notitie van SAM.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.