Verplicht afmelden voor hertentamen

Studenten moeten zich voortaan verplicht afmelden voor een hertentamen, als ze niet van plan zijn daaraan deel te nemen. En als een student een voldoende heeft gehaald voor het eerste tentamen, wordt hij/zij automatisch afgemeld voor de herkansing. Zo wil de universiteit het aantal No Shows bij tentamens en herkansingen terugdringen. (dit artikel is geupdated, de informatie klopt niet meer, zie hieronder)

Er volgen echter geen financiële sancties als een student zich niet afmeldt. De universiteit mag volgens de Wet op Hoger Onderwijs namelijk geen machtsmiddelen inzetten om dit geld te incasseren. Ook brengt handmatige facturatie en incasso hoge kosten met zich mee.

Momenteel moeten studenten zich voor de herkansingen aanmelden, voordat ze weten of ze hun eerste tentamen hebben gehaald. Afmelden kan in het huidige systeem niet, de termijn is dan al gesloten. Het No Show percentage bij de eerste tentamens ligt op 19 procent. Het percentage No Show bij herkansingen is beduidend hoger en lag in januari 2012 op 63 procent.

Pas tijdens de herkansingsronde, merkt de universiteit dat de zaal halfleeg is. En zijn echter wel kosten gemaakt, onder meer voor drukwerk, zaalhuur (bij externe zalen) en surveillanten. De inhuur van surveillanten kost jaarlijks 475.000 euro, het drukwerk van tentamens en herkansingen kost nog eens 120.000 euro en er wordt 64.000 euro aan zaalhuur besteed.

De universiteit moet bezuinigen en wil de kosten graag drukken. Wanneer het aantal No Shows met 10 procent wordt verlaagd zal de besparing op de drukwerkkosten ook 10 procent bedragen. Bij surveillanten ligt dit anders. Als het aantal No Shows met 10% wordt verlaagd zal de besparing op de inhuur van surveillanten 2,5 procent bedragen. Als regel moet namelijk per 50 studenten 1 surveillant worden ingezet in combinatie met de feitelijke, beschikbare zaalcapaciteit.

Update:

Dit artikel is gebaseerd op de notitie “Terugdringen No Shows bij (speciale) tentamens” die voor de U-raad geagendeerd stond, maar op het laatste moment van de agenda is gehaald omdat er een rekenfout in bleek te zitten. De in de notitie voorgestelde maatregelen zijn daardoor nog niet vastgesteld. Daar komt nog bij dat het automatisch afmelden voor herkansingen, als een student een voldoende heeft gehaald voor het eerste tentamen, een aanpassing van de software vereist. Het is zeker de bedoeling deze maatregel in te voeren, maar de notitie moet eerst in aangepaste vorm opnieuw aangeboden worden aan CvB en U-raad. Daarna zal de software nog aangepast moeten worden. De verwachting is, dat dit niet eerder dan voor collegejaar 2013-2014 gerealiseerd kan zijn.

 

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.