Universitaire studenten meest tevreden over opleiding

Universitaire studenten zijn tevredener over de inhoud van hun opleiding dan HBO-studenten. 67 procent van de universitaire studenten is tevreden, in het hbo geldt dit voor 52 procent. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2012 (NSE) van Studiekeuze123.

Zo’n 650.000 studenten van 69 hogescholen en universiteiten werden benaderd om de NSE 2012 in te vullen. Eén op de drie studenten gaf gehoor aan dit verzoek. In de enquête oordeelden studenten over tal van thema’s waaronder de inhoud van de studie, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studierooster, studielast, studiebegeleiding en docenten.

Hoewel studenten tevreden zijn over de mate waarin ze betrokken worden bij de verbetering van hun opleiding (52 procent tevreden), is slechts 26 procent van de studenten tevreden over de wijze waarop de opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties.

De oordelen over het hoger onderwijs zijn redelijk stabiel. Stijgingen van het aantal tevreden studenten zijn met name waar te nemen op aspecten die de ‘kleine kwaliteit’ raken, zoals de studieroosters en het tijdig bekendmaken van roosters, informatie over studievoortgang en studiefaciliteiten. Niet op alle punten zijn studenten tevreden. Zo zijn studenten nog steeds niet te spreken over huisvesting in het algemeen en de beschikbaarheid van woonruimte in het bijzonder (respectievelijk 62 procent en 58 procent van de studenten is hierover ontevreden).

Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs – verenigd in de HBO-raad, NRTO en VSNU – en de studentenorganisaties ISO en LSVb.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.