‘WOB-procedure geldt ook voor bijzondere universiteiten’

‘WOB-procedure geldt ook voor bijzondere universiteiten’

De openheid van de bijzondere universiteiten, waaronder de Universiteit van Tilburg, is vandaag onderwerp van discussie in de media. De aanleiding is een artikel in Trouw (papieren editie) over de banden die de Radboud-universiteit zou hebben met de farmaceut MSD. De Radboud Universiteit wil de journalisten geen informatie toesturen omdat zij als bijzondere universiteit niet onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) valt. Dit was eerder reden om geen inzage te geven in het advies van de integriteitscommissie over hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk, die een bijrol speelde in de Stapel-affaire. De Radboud noemt het artikel in Trouw vilein.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het  recht op informatie van de overheid.  Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. De Universiteit van Tilburg valt hier ook onder, maar de UvT claimt  niet te hoeven meewerken aan de Wob-verzoeken omdat we bijzondere universiteit zijn. Dit omdat de UvT een katholieke universiteit is, net als de bovengenoemde Radboud. Onze universiteit wordt echter net als de openbare universiteiten voor het grootste gedeelte gefinancierd met overheidsgeld. De voorwaarden voor het verkrijgen van dat geld zijn vastgelegd in de  Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Gebrek aan transparantie wordt daarin gezien als onbehoorlijk bestuur. 

Groenlinks heeft op 25 maart een initiatiefwet ingediend voor een nieuwe WOB. Zij willen dat er minder uitzonderingen op de WOB zijn, en dat ook bijzondere universiteiten transparanter worden.  De wetenschapsjournalist Frank van Kolfschooten reageert op zijn blog: “Transparantie en democratische controle weigeren zijn mijns inziens strijdig met de geest van de WHW. Wie spant een proefproces aan tegen de Radboud Universiteit om op basis van de WHW af te dwingen dat de universiteit voortaan net als openbare universiteiten WOB-verzoeken honoreert?”

Ook de Stichting Collectieve Actie Universiteiten bestrijdt in haar rechtzaak (tegen de te hoge collegegelden) de uitzondering op de Wob door de bijzondere universiteiten.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.