TLS: Centraal meldpunt nakijktermijn op komst

Update: De Rechtenfaculteit (Tilburg Law School) werkt momenteel aan een centraal meldpunt, waar studenten het kunnen aangeven als hun tentamen niet op tijd is nagekeken. Zo krijgt de faculteit een beter beeld van overschrijdingen van de nakijktermijn, bijvoorbeeld bij papers en mondelinge examens.

Bij TLS  wordt de nakijktermijn van 15 dagen -vergeleken met andere faculteiten- vaak geschonden. In het collegejaar 2010-2011 ging het om een overschrijding bij 110 van de 321 tentamens (34% procent). Over het collegejaar 2011-2012 zijn slechts cijfers tot en met maart bekend. Het ging toen om een overschrijding bij 32 van de 140 tentamens (23 procent). De faculteit baseert zich op de publicatiedatum van de cijfers via het studentinformatiesysteem. Het gaat volgens de faculteit echter veelal om kleine overschrijdingen van een of enkele dagen. Ook zijn de cijfers in de meeste gevallen al eerder op Blackboard gepubliceerd.

Eerder dit jaar debatteerde de Universiteitsraad op verzoek van Fractie Front al over de nakijktermijnen. Het voorstel van de studentenfractie om de nakijktermijn centraal op tien dagen te leggen, haalde het niet. Er werd toen wel door het CvB aan de Universiteitsraad toegezegd dat de universiteit een inventarisatie zou maken van de situatie bij de verschillende faculteiten. Daaruit blijkt nu dat UvT-studenten (Economie, Theologie, Geesteswetenschappen) over het algemeen netjes op tijd (binnen vijftien dagen) de uitslag van hun tentamens krijgen.

Sociale Wetenschappen
De faculteit Sociale Wetenschappen weet niet hoe vaak de termijn overschreden wordt en kan geen cijfers verstrekken. Wel gaat de faculteit daar voortaan op controleren. Ook wordt er overleg gevoerd met de departementen over mogelijkheden om de organisatie van het nakijken van alle tentamenvormen te verbeteren.

Economie
De Economische Faculteit geeft aan dat het bijna altijd goed gaat. “Het gaat slechts om een handjevol overschrijdingen, die altijd van tevoren zijn aangekondigd. Als er sprake is van vertraging komt dat door ziekte, noodgevallen of afwezigheid.” Overigens moet bij TiSEM de vakgroep van een docent die de nakijktermijn
overschrijdt een boete betalen.

Theologie
TST heeft een steekproefsgewijze check laten uitvoeren door de onderwijsbalie, die geen overschrijdingen van de nakijktermijn heeft opgeleverd. “De theologische faculteit heeft van studenten ook geen klachten over overschrijding van nakijktermijnen ontvangen. Voor zover bij TST bekend is, vinden er dan ook geen overschrijdingen plaats.”

Geesteswetenschappen
TSH heeft in collegejaar 2011/2012 een automatisch rappelsysteem geïntroduceerd in verband met de reductie van de nakijktermijn voor alle TSH-tentamens van 15 naar 10 werkdagen. “Voordien werd geen systematische registratie van de nakijktermijn bijgehouden, dus TSH heeft geen betrouwbare gegevens over de mate van overschrijvingen beschikbaar.” In de tentamenperiode van december 2011 is een pilot gedaan met het rappelsysteem. Van de 35 tentamens die aan de pilot deelnamen, waren 9 (26 procent) van de tentamens één of meer dagen te laat nagekeken. Er gold toen een nakijktermijn van tien werkdagen. Onbekend is volgens de faculteit of dit percentage representatief is voor alle tentamen- en  hertentamenperiodes.

Update: Fractie Front, laat weten zeer blij te zijn dat er bij Rechten een centraal meldpunt komt. Voorzitter Rosanne Broekhuizen: “Wel blijft de fractie bij het standpunt dat de termijn van tien werkdagen voor de gehele universiteit ingevoerd zou moeten worden. Wij zijn blij met het feit dat de termijn van 10 werkdagen bij TSH goed werkt in combinatie met een rappelsysteem en ziet dit dan ook graag bij andere faculteiten gebeuren. Voor nu verwachten we van alle faculteiten een actieve inspanning om in ieder geval alle tentamens minimaal binnen 15 werkdagen na te kijken, overschrijdingen, al zijn ze klein, zijn volgens ons niet geoorloofd.”

De studentenfractie blijft er ook op hameren dat er minstens vijf werkdagen tussen een uitslag van een tentamen en de herkansing moeten zijn. “Het blijft nog steeds een slechte zaak dat studenten minder dan een week voor hun hertentamen te horen krijgen of ze het tentamen gehaald.”

Hoe zijn jouw ervaringen met naleving van de nakijktermijn? Stem ook op onze poll!

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.