Nog geen uitspraak collegegeld

Het einde van hoge collegegelden voor een tweede studie is nog niet in zicht.  De groep studenten van Stichting Collectieve Actie Universiteiten (SCAU) spande tegen acht universiteiten een rechtszaak aan. Ze waren het niet eens met de veel te hoge kosten voor een tweede studie. Maar volgens de Rechtbank Amsterdam zat de groep met hun bezwaar bij de verkeerde instantie. Het bleek dat ze niet bij de civiele rechter moest zijn, maar bij het bestuursrechtelijke college. De SCAU laat het hierbij niet zitten, ze gaat in hoger beroep.

De SCAU vroeg in 2011 een onderbouwing van acht universiteiten, waaronder de UvT, over het te hoge collegegeld dat wordt gevraagd voor een tweede studie. Aan dit verzoek is geen gehoor geven, vandaar dat de stichting naar de rechtbank is gestapt. Maar de rechtbank noemde hen gisteren ‘niet ontvankelijk in hun vorderingen’. “De bezwaren tegen de hoogte van het collegegeld dienen al dan niet door studenten zelf te worden voorgelegd aan het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (het CBHO), een bestuursrechterlijk college dat een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang biedt”, zo meldt de rechtbank.

“Wij zijn van mening dat wij niet bij de verkeerde instantie waren”, vertelt de teleurgestelde SCAU-voorzitter Cees Zweistra. “We gaan in hoger beroep. Het wordt zeker vervolgd.” Volgens de voorzitter heeft de rechter argumenten gebruikt waar zij niet achter staan. “De rechtbank oordeelt dat aspirant-studenten niet naar de onderwijsrechter- het CBHO- kunnen, omdat zij niet zijn ingeschreven. Omdat het echter zo is dat je wel altijd toegang tot een rechter moet hebben, is de civiele rechter dan bevoegd. Volgens de Rechtbank Amsterdam is dit echter onjuist, want aspirant-studenten moeten zich dan maar inschrijven voor een tweede studie, zodat zij toch naar het CBHO als rechter kunnen. Dit slaat natuurlijk nergens op. Een tweede bizarre fout is dat de rechtbank is vergeten dat het een student vrijstaat om altijd naar de civiele rechter te stappen. Met andere woorden: het CBHO geniet geen exclusiviteit in onderwijszaken.”

Volgens Maarten Kalkwiek, de advocaat van de studenten, zijn het kafkaëske toestanden. “Rechtbanken verschuilen zich achter elkaar en sturen studenten van het kastje naar de muur. De rechtbank heeft duidelijk haar gehele arsenaal aan juridische spitsvondigheden moeten aanspreken om de motivering rond te krijgen.”

Sinds 2009 kunnen universiteiten zelf de hoogte van het instellingscollegegeld voor een tweede bachelor of master bepalen. De acht universiteiten, die de SCAU voor de rechter daagde, hebben sinds 2011 het instellingscollegegeld op een veel hoger bedrag vastgesteld dan het wettelijk collegegeld dat studenten voor de eerste studie moeten betalen. Het collegegeld voor een tweede studie kan behoorlijk hoog oplopen, misschien zelfs tussen de acht- en de twaalfduizend euro per jaar. De eerste studie kost 1.771 euro per jaar.

De stichting behartigt de belangen van studenten die bezwaar maken tegen de hoogte van het collegegeld voor een tweede studie. Door het vechten voor deze studentenbelangen is de SCAU veroordeeld tot het betalen van proceskosten van 10.000 euro. Het hoger beroep zal ook veel geld gaan kosten.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.