BD: Miljoenentekort economische faculteit

De economische faculteit van de UvT heeft sinds 2010 geen sluitende begroting meer. Dat meldt het Brabants Dagblad op basis van verklaringen van anonieme bronnen. De krant spreekt over een tekort van 2,5 tot 4 miljoen euro. Dat zou worden veroorzaakt door uit de hand gelopen personeelskosten, kosten voor internationalisering en kosten voor de website Me Judice.

Collegevoorzitter Koen Becking zegt in een reactie aan het Brabants Dagblad dat hij de berichten over het tekort bij Economie wil bevestigen noch ontkennen. “Ik heb geen behoefte om in te gaan op de jaarrekening van een afzonderlijke faculteit voor de krant. Ik wil in algemene termen zeggen dat er goede tijden zijn en slechte tijden. Dit schrikbeeld is niet het juiste beeld.”

Univers keek zelf ook naar de concept-begroting 2013 die in december 2012 in de Universiteitsraad besproken is. Daaruit blijkt dat de Economische faculteit in 2011 een tekort van 3 miljoen had. Voor 2012 werd een tekort geraamd van 1,1 miljoen euro. In 2013 zou TiSEM weer zwarte cijfers moeten schrijven, volgens de begroting 738.000 euro.

Uit de begroting blijkt ook dat de personele lasten bij Economie het hoogst zijn (35 miljoen). Ter vergelijking, bij FSW liggen de personele lasten grofweg op 23 miljoen, bij Law School op 18 miljoen, bij Humanities op 16 miljoen en bij Theologie op 4 miljoen. Daar moet wel de kanttekening bij geplaatst worden dat niet iedere faculteit even groot is. Bij TiSEM werken circa 400 mensen. De gemiddelde personeelslast komt er uit op circa 83.000 euro. Ter vergelijking, bij TSB verdient het personeel gemiddeld circa 64.000 euro, bij de theologen is de gemiddelde personeelslast 80.000 euro.

Als het gaat om de gehele concern-begroting kwam Tilburg University in 2012 uit op een tekort van 3,7 miljoen euro. In 2011 was dat nog -12,4 miljoen. In 2013 bedraagt het tekort naar verwachting 2,2 miljoen.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.