The China Connection

Exact een jaar geleden opende Tilburg University een eigen kantoor in China. Het doel: meer Chinese promovendi en topstudenten aantrekken en de band met Chinese topuniversiteiten versterken.

De eerste resultaten zijn goed. Tot 2012 ontving Tilburg nauwelijks phd-studenten uit China die werden betaald met een beurs van het Chinese Scholarship Council. In 2012 waren dat er opeens twaalf, een score waarmee Tilburg meteen naar plaats vier van Nederland schoot.

De studentenaantallen schetsen een minder rooskleurig beeld. In 2012/2013 stonden er 311 Chinese studenten ingeschreven aan TiU, in 2011/12 waren dat er nog 322 en in 2010/11 maar liefst 331. Zij kozen massaal voor Economie. “Het aantal Chinese studenten is in heel Europa gedaald door de economische crisis en sociale onrust, daar is hier veel aandacht voor op tv. Als Tilburg doen we het relatief goed,” meent Jacques van Vliet, Academic Liaison Officer voor TiU in China.

Het kantoor in Beijing vormt voor Tilburg University in tijden van bezuinigingen een flinke kostenpost. Maar om succes te boeken in China is een eigen kantoor noodzakelijk, aldus Van Vliet. Hij spreekt over Guanxi, het Chinese woord voor netwerken. “In Nederland doen we veel per mail en telefoon, maar als je hier wat wilt bereiken, zijn persoonlijke contacten zeer belangrijk. Sommige universiteiten gaan heel ver met de fysieke aanwezigheid. Zo bouwt New York University momenteel een campus in Shanghai. En de universiteiten van Liverpool en Nottingham hebben een samenwerking met Chinese universiteiten waardoor een deel van het Engelse curriculum ook in het Chinees wordt gegeven.”

TiU is vanwege haar transitielandenbeleid al sinds 2003 actief in China. Anno 2013 vechten universiteiten van over de hele wereld om de gunst van de talentvolle Chinese (phd)-student. Bij de topuniversiteiten komen jaarlijks 300 delegaties langs uit verschillende landen. Het is een voordeel dat TiU al tien jaar in China actief is, aldus Guido van Leerzem, Policy Officer Internationalisation bij TiU. “De hele wereld aast op samenwerking met goede Chinese universiteiten. Wij waren voorloper en hebben daarmee behoorlijk wat goodwill opgebouwd, maar we moeten voorkomen dat we voorbij gelopen worden. De potentie is groot. In 2011 gingen er 300.000 Chinese studenten naar het buitenland (meer dan de helft naar de VS), naar verwachting zijn dat er in 2025 645.000.”

Fast Track
Netwerken is niet het enige dat het China Office doet. Van Vliet ontwikkelde samen met de faculteiten een Fast Track, zodat Chinese studenten binnen enkele weken weten of ze kans maken op toelating. Belangrijk, want Chinese studenten geven zich vaak op voor meerdere universiteiten buiten China. In het verleden gaf Tilburg pas laat uitsluitsel, waardoor de universiteit soms achter het net viste. Van Leerzem: “Ik geloof niet dat een student die ook een aanbieding van Harvard of een andere topuniversiteit krijgt, bij ons komt studeren. Maar er zijn zeker andere universiteiten waar we prima mee kunnen concurreren. Door de verkorte procedure, kunnen we studenten sneller aan ons binden.”

Een andere taak van het China Office is promotie. Zo zijn de medewerkers van het kantoor actief op Chinese versies van Facebook, YouTube en Twitter. Er worden nieuwsbrieven verstuurd en er werd een Chinese website in de huisstijl van Tilburg University ontwikkeld voor de ouders van de studenten die vaak geen Engels spreken. Van Vliet: “Bezoekers van de site komen met name uit Beiing, Shanghai en uit het noorden van China. Uit het noorden komen echter nog niet veel studenten naar ons toe, dus we gaan daar extra aandacht op richten.”

Wereldklasse
Er zijn in China 3000 universiteiten en hogescholen. Lang niet alle universiteiten bieden evenveel kwaliteit. Veertig universiteiten zijn door de Chinese overheid aangewezen als wereldklasse, waaronder Fudan University in Shanghai en Peking University in Beiing. Deze universiteiten vind je ook hoog terug in de bekende Times Higher Education University Ranking. Van Vliet: “We laten in Tilburg alleen studenten toe die al een jaar op een Chinese goede universiteit hebben gestudeerd. Er staan ongeveer 200 geschikte universiteiten op onze lijst. Bij de Fast Track worden door een snelle scan van vooropleiding en motivatie de kansrijke studenten van de kanslozen gefilterd.

Het Chinese kantoor zoekt daarnaast bewust naar nieuwe samenwerkingsvormen. Zo is een overeenkomst gesloten met de Chinese Academy for Social Sciences (CASS) voor samenwerking rondom een portal over Financiën en Duurzaamheid. Ook zijn de banden aangehaald met acht universiteiten waar Tilburg intensief mee samenwerkt. Het gaat dan om double degree programma’s, waarbij studenten een jaar in Tilburg studeren, een jaar in China en van beide universiteiten een diploma ontvangen.

Hoewel die samenwerking met de acht geselecteerde universiteiten formeel twee richtingen op gaat, gaat volgens rector magnificus Philip Eijlander bijna niemand van Nederland naar China. “Het aantal buitenlandse studenten in China is sowieso heel laag. Veel lessen worden in het Chinees gegeven.” In het kader van Study Abroad-programma gingen er in 2012/2013 22 Tilburgse studenten naar China voor een exchange van een semester. Twaalf van hen gingen naar Hong Kong, tien naar Beijing, één naar Shanghai en één naar Jinan.

Beurzen
Chinese studenten die naar Tilburg komen, moeten flink de portemonnee trekken. Als student uit een niet-EU land betalen ze het instellingscollegegeld. Dat is bij een bachelor 6000 euro en bij een master 10.500 euro. Studenten kunnen echter ook een beurs aanvragen. In 2012 werden er in het kader van het TiU Scholarship for Academic Excellence 35 beurzen toegekend. Daar zaten volgens het International Office vier beurzen voor Chinese studenten bij. Daarnaast kunnen ook faculteiten een beurs uitdelen, het gaat om tien tot vijftien beurzen voor Chinese studenten. Het merendeel van de Chinese studenten legt dus (inclusief huisvesting en levensonderhoud) circa 20.000 euro per jaar neer voor hun studie.

Van Vliet: “Dat is inderdaad veel, maar dat hebben veel ouders er graag voor over. Als kinderen een goede opleiding krijgen, kunnen ze in de tradities van China later hun ouders onderhouden. Verder leer je op een buitenlandse universiteit naast feiten ook vaardigheden. Het Chinese onderwijssysteem is nu nog erg top down. Studenten slikken wat docenten hen aanreiken voor zoete koek. Er wordt veel kennis gestampt. In Tilburg werken studenten in teams, ze leren analytisch te denken en presentaties voorbereiden, samenwerken, ze worden aangemoedigd in discussie te gaan met hun hoogleraar. Een studie in het buitenland vergroot de kansen op een baan.”

Van Leerzem: “We streven er als universiteit naar om een mix van culturen in de klas te hebben. Chinezen hebben bijvoorbeeld op het vlak van personeelswetenschappen of rechten een andere invalshoek dan Europeanen. Je leert van elkaar. Het is ook de bedoeling dat onze geïnteresseerde studenten straks naar China gaan. We kunnen hier in Nederland wel Chinees recht geven, maar dat vak kunnen ze beter daar volgen.”

In januari opende rector magnificus Philip Eijlander het Tilburg University Alumni Chapter, het eerste Chapter van TiU in het buitenland. Het gaat om een netwerk van enkele honderden alumni van de universiteit die in China wonen. Eijlander: “Je moet ze echt als ambassadeurs zien. Bij de opening waren ook Chinese studenten aanwezig die overwegen naar Tilburg te komen. Dan helpt het als de ambassadeurs over hun ervaringen vertellen. We gaan verschillende activiteiten voor de alumni organiseren.”

Phd
Een andere taak van het China Office is het binnenhalen van goede phd’s. Phd’s kunnen zelf solliciteren op vacatures bij de universiteit en ze kunnen een beurs krijgen vanuit het Chinese Scholarschip Council (CSC). Bij een CSC-beurs betaalt de Chinese overheid de eerste 48 maanden voor de promovendus, daarna moet TiU het salaris ophoesten. Het gaat om excellente promovendi. De namen van kandidaten zijn door het CSC geselecteerd, vervolgens moet er een geschikte universiteit zijn waar de phd kan promoveren. Van Vliet: “Ik kan voorscreening doen maar de faculteit beslist uiteindelijk.”
Tot 2011 kwamen er nauwelijks phd’s met een Chinese beurs naar Tilburg. Sindsdien zijn de contacten met het Scholarship Council vlotgetrokken. Afgelopen jaar waren er gesprekken met 23 phd’s, er kwamen er uiteindelijk 12 naar Tilburg.

Integratie
Een van de probleempunten bij de komst van Chinese studenten naar Tilburg is de integratie. Chinese studenten trekken alleen met elkaar op, wonen samen in hetzelfde studentenhuis en worden geen lid van sport of studievereniging, klagen Nederlandse studenten. Volgens Van Leerzem doet Tilburg University er alles aan om de integratie van internationale studenten te verbeteren. Daarom werden twee jaar geleden al de Welcome Week en de TIK-week samengevoegd tot de TOP-week. Ook bij huisvesting streeft de universiteit naar een mix van nationaliteiten. “Studenten die via ons reserveringssysteem een kamer zoeken, zullen nooit met alleen maar studenten uit hetzelfde land in één huis komen. Het systeem is namelijk begrensd op tien tot vijftien procent van dezelfde nationaliteit per woning of afdeling. Maar er zijn natuurlijk ook studenten die buiten ons om woonruimte zoeken, daar hebben we geen zicht op.”

Rector magnificus Philip Eijlander spreekt over noodzaak tot integratie in de collegezaal: “Op de integratie buiten de klas hebben we geen invloed, maar in de klas kun je het stimuleren. Docenten kunnen werkgroepjes indelen waarbij ze een mix maken van nationaliteiten. Zo voorkom je dat studenten uit hetzelfde land bij elkaar gaan zitten. We kunnen studenten niet verbieden om elkaar buiten de studie op te zoeken. Ook kunnen we ze niet dwingen tot lidmaatschap van een sport of studentenvereniging. Chinese studenten zijn hier vaak maar een jaar. Die worden dan geen lid van Vidar of Plato, maar wel eerder van een internationale vereniging. Daarom is IESN zo belangrijk. Je kunt beter één studentenvereniging voor buitenlandse studenten hebben, dan wanhopig proberen om een of twee studenten bij Vidar te plaatsen.”

Dit artikel verscheen eerder in het Engels in Univers Magazine van maart 2013.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.