Update: voorstel herkansingsmodel bij TiSEM aangepast

De economische faculteit wil af van de mogelijkheid om onbeperkt tentamens te herkansen. Het managementteam en de faculteitsraad hebben daartoe een concept opgesteld voor een nieuw herkansingsmodel.

In tegenstelling tot wat wij eerder schreven blijft de huidige regel waarbij het hoogste cijfer telt gehandhaafd. Daarnaast stelt de raad maximalisering van het aantal herkansingen voor. Het aantal pogingen wordt teruggebracht tot 50% van het aantal vakken dat studenten volgen per academisch jaar. Is een vak eenmaal gehaald, dan resteert slechts één herkansing.

Een voorwaarde voor de maatregelen is wel dat recente en representatieve tentamens op Blackboard beter beschikbaar zullen zijn. Dat is al verplicht, maar hier moet strenger op worden toegezien. Daarnaast zou het voor studenten makkelijker moeten worden om zich in- en uit te schrijven voor tentamens. Hiervoor wordt nieuwe software geïmplementeerd. Mocht deze niet naar volledige tevredenheid werken, dan wordt de beoogde streefdatum voor de 50%-maatregel (september 2013) uitgesteld met een jaar.

De faculteitsraad stemt in mei over het pakket maatregelen.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.