Maximaal vijf herkansingen bij TiSEM

Het management van TiSEM en studentenfractie ECCO hebben een akkoord bereikt over een nieuw herkansingsmodel. Het aantal herkansingen voor studenten van de faculteit wordt teruggebracht van onbeperkt naar vijf per academisch jaar. De nieuwe regeling gaat in per 1 september 2014 en geldt voor de eerstejaars die vanaf dat moment starten, zo is besloten in de faculteitsraad.

De besprekingen over een nieuw herkansingsmodel liepen al enige tijd, maar er was nog verschil van mening over de definitie van een herkansing. TiSEM was voornemens om een eerste tentamenpoging die in het tweede jaar gedaan wordt ook als herkansing te zien. Volgens voorzitter Bas Bross van studentenfractie ECCO zou dit echter “een enorme vermindering van het aantal herkansingen” betekenen.

Gedragsverandering
De fractie protesteerde met succes en diende een tegenvoorstel in voor vijf herkansingen per academisch jaar. Het management is akkoord met het voorstel van ECCO op één voorwaarde: “We behouden ons het recht om na drie jaar de regeling weer open te breken als we niet de gewenste gedragsverandering zien”, zei vice-decaan Onderwijs Jenke Ter Horst.

Ook nieuw is dat bij een voldoende het tentamen nog maar één keer kan worden overgedaan. Het hoogste cijfer telt. De nieuwe regeling moet zogeheten tentamentoerisme, waarbij studenten herkansingen gebruiken om tentamens te verkennen tegengaan en de werkdruk voor docenten verlagen.

Thesis in 7e semester
Tijdens de faculteitsraad is ook besloten dat studenten die gebruik willen maken van de extra (tweede) mogelijkheid om in het 7e semester met hun bachelor-thesis te starten, minimaal 138 ECTS nodig hebben. Voor de start in het 6e semester blijven 120 ECTS voldoende voor alle bacheloropleidingen,  uitgezonderd econometrie. Studenten van deze opleiding moeten 138 ECTS hebben behaald.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.