H.NU: nieuw initiatief om universiteiten te veranderen

Er moet een universitaire enquête komen naar de kosten van hele en half mislukte fusies in het hoger onderwijs. Ook moet geld in het hoger onderwijs anders besteed worden. Het geld voor topsalarissen van bestuurders, peperdure outsourcing, constant uitdijende marketing en PR-afdelingen moet terug naar de financiering van onderzoek en onderwijs.

Dat staat in een pamflet van het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU), een initiatief van 25 wetenschappers, afkomstig van de verschillende Nederlandse universiteiten. De flyer zal vanavond uitgereikt worden aan bezoekers bij het begin van het Amsterdamse Gala van de Wetenschap. Vanuit Tilburg zijn Harrie Verbon en Tamara Metze bij het initiatief betrokken. Voorman van H.NU is Hans Radder, wetenschapsfilosoof aan Vrije Universiteit Amsterdam.

De wetenschappers maken zich zorgen over de ‘problematische stand van zaken aan de Nederlandse universiteiten, die in Amsterdam het meest extreem lijkt te zijn.’ Ze komen met drie ‘voorwaarden voor een echt gala van de wetenschap.’ Allereerst van hiërarchie naar zeggenschap, daarnaast van inhoudsloos management naar inhoudelijk beleid en tevens van geldverspillende prestigeprojecten naar financiering van onderwijs en onderzoek.

“Onder medewerkers van de universiteiten heerst een breed gedeelde onvrede. Vaste stafleden zijn murw geslagen door jarenlange opeenstapeling van top-down maatregelen. Hoge werkdruk en slechte perspectieven treffen vooral jonge stafleden die hier niets tegen kunnen ondernemen wegens hun precaire positie in tijdelijke banen… In toenemende mate is wetenschappelijk onderzoek verstrengeld geraakt met allerlei financiële belanghebbenden van buiten de universiteit, waaronder het bedrijfsleven. Universiteiten worden ook zelf als bedrijven bestuurd, volgens criteria van rendement en concurrentie. Kwantitatieve metingen en sturing op ‘output’ van onderzoek en onderwijs, die onvoldoende rekening houden  met inhoudelijke kwaliteitscriteria of substantiële verschillen tussen disciplines, hebben de overhand gekregen,” schrijven de initiatiefnemers in de flyer.

Het is het tweede initiatief van ontevreden wetenschappers in korte tijd. Eerder dit jaar richtten vijf bezorgde onderzoekers Science in Transition op. Radder zegt daarover tegen Univers: “We zien onszelf als parallel initiatief naast Science in Transition. Ik ben al vijftien jaar met de problemen in het hoger onderwijs bezig. In tegenstelling tot Science in Transition richten we ons niet op de wetenschap, maar op de universiteiten. Hoe is de situatie voor de gewone mensen?  We combineren de personeelstechnische kant met de inhoudelijke. Kijk bijvoorbeeld naar het Gala van de Wetenschap. Wie spreken daar. Nul obp’ers (ondersteunend personeel), nul docenten, nul uhd’s (universitair hoofddocent).”

H.NU wil een podium bieden voor discussies en initiatieven die zich ontwikkelen aan alle Nederlandse universiteiten en daarbuiten. “We willen tot concrete voorstellen komen voor een vernieuwde brede universiteit waarin plaats is voor fundamenteel en maatschappelijk relevant onderzoek en voor een academische opleiding waarin de verschillende wetenschapsgebieden in hun verscheidenheid tot hun recht kunnen komen.”

De initiatiefnemers willen zo snel mogelijk een interactieve website lanceren waarop discussies plaatsvinden. Ook willen ze een petitie aan politiek Den Haag aanbieden en symposia organiseren of ondersteunen.

Beoogde partners zijn academische beroepsorganisaties, studentenorganisaties en vertegenwoordigers van andere bestaande initiatieven: onder meer de VAWO (Vakbond voor de Wetenschap), de studentenorganisaties LSVB en ISO, de vereniging Beter Onderwijs Nederland, de Stichting Beroepseer, de initiatiefgroep Science in Transition en (internationaal) de Vlaamse Actiegroep Hoger Onderwijs en de Council for the Defense of British Universities.

Lees hier meer over het initiatief.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.