5,5 miljoen besparing per jaar door strategisch plan

Door de maatregelen uit het strategisch plan wil de universiteit op termijn 5,5 miljoen euro besparen op de bedrijfsvoering. Dat staat in de nieuwe versie van het concept strategisch plan dat naar de Universiteitsraad is gestuurd. Om de doelstellingen uit het strategisch plan te kunnen halen, wordt daarnaast vier miljoen euro per jaar uitgetrokken.

Ten opzichte van de vorige versie zijn er verschillende zaken in het plan gewijzigd. Zo is het aantal kritische prestatie indicatoren (kpi’s) teruggebracht. Sommige kpi’s zijn verdwenen, anderen zijn samengevoegd. Een van de verdwenen kpi’s gaat over het uniform jaarrooster.

Dat betekent echter niet dat de universiteit hier niet meer naar streeft, zo legde rector magnificus Philip Eijlander bij de commissie Onderwijs en Onderzoek uit. Het voorstel staat nog wel in het plan genoemd. “Als iets niet in de kpi’s staat, betekent het niet per definitie dat we het niet meer willen. Op verzoek van de Uraad hebben we prioritering aangebracht in de indicatoren. In verhouding tot andere zaken is het uniform jaarrooster niet het meest belangrijke. We zijn er echter wel mee bezig. We hebben een groepje van roosteraars, mensen van het international office en opleidingsverantwoordelijken gevraagd om voor de kerst de problemen in kaart te brengen. Misschien kunnen we de problemen met de roosters en benodigde collegezalen heel eenvoudig oplossen met kleine wijzigingen of misschien zijn rigoureuze stappen nodig.” Bij een besluit over de invoering van een uniform jaarrooster gaat het volgens de rector niet alleen om de beschikbaarheid van zalen, maar ook om activering van de studenten. “In januari doen we nu drie weken lang bijna niets. Er zijn ook studenten die hier rond mei weggaan en pas in september weer terugkomen. Dat is heel vreemd.”

Er zijn ook nieuwe kpi’s. Zo moet de samenstelling van het wetenschappelijk personeel evenwichtiger worden en meer in lijn worden gebracht met het landelijk gemiddelde. Het CvB lijkt hiermee te doelen op de grote hoeveelheid hoogleraren. Tilburg University heeft, vergeleken met andere universiteiten, veel hoogleraren die zwaar op de personeelskosten drukken. Ook geven de hoogleraren minder les, vergeleken met bijvoorbeeld universitair hoofddocenten. Heel lastig kan het niet zijn om deze doelstelling te halen. Tot 2017 gaan er veertig hoogleraren met emeritaat, 39 mannen en 1 vrouw. De daling van het aantal hoogleraren kan wel gevolgen hebben voor de doelstelling om 157 afgeronde promoties per jaar neer te zetten (een doorrekening van 0,9 per aanwezige hoogleraar). Eijlander hierover bij O&O: “Dat streven van 0,9 willen we handhaven, maar we moeten misschien nog wel naar het totaalaantal kijken.”

Opvallend is dat in het plan de zin is toegevoegd dat er pas nieuwe onderzoeksinstituten opgericht kunnen worden, als andere instituten verdwijnen. Eijlander: “Als iets zijn tijd heeft gehad, kun je het opheffen. Het is niet zo dat als er vandaag een nieuw instituut start, er morgen ook een moet verdwijnen. Maar over tien jaar tijd bekeken willen we niet meer instituten hebben dan nu.” De universiteit wil ook het beleid rondom de Centers of Excellence overeind houden. Er hebben nu drie onderzoeksinstituten zo’n status, Netspar, Intervict en TiLEC. Er zit nog twee miljoen euro in kas, wat betekent dat nog twee instituten aanspraak kunnen maken op zo’n status.

Geen enkele fractie wilde bij de vergadering een positief advies uitbrengen rondom de hoofdstukken over onderwijs en onderzoek. Wel hadden Onafhankelijken en Front een zogenoemde positieve grondhouding.’ Abvakabo en SAM willen eerst intern overleggen. Fractie Abvakabo: “De ambities rondom uitval, switch en rendement van studenten zijn bijvoorbeeld mooi geformuleerd. Maar hoe gaan we voorkomen dat studenten uitvallen? Dat geldt voor het hele plan. De hoe-vraag blijft openstaan. Als we dat niet weten, is het voor ons lastig te bepalen waar we nu mee instemmen. Ook de hoofdvraag rondom onderscheidend vermogen blijft openstaan. Wat hebben we als TiU de student nu te bieden en wat maakt ons daarin anders dan andere universiteiten. Dat blijkt hier niet uit.”

Eijlander: “Er zijn veel vragen over detaillering, maar dan kom je op een plan van veertig tot vijftig pagina’s. Dat komt in een latere fase, dan kijken we naar de uitwerking.”

Morgenochtend praat de commissie Financien over het financiële deel van het plan.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.