Decanen krijgen meer financiële vrijheid

De faculteiten van Tilburg University krijgen voortaan beschikking over geld dat ze vrij mogen besteden. Pas achteraf zal worden gemeld waar de middelen voor worden ingezet en zal het CvB in de medezeggenschap verantwoording afleggen over de bereikte resultaten. De bestuurders willen zo slagvaardiger kunnen opereren. Het gaat om 1,6 miljoen over 2014, 3,6 miljoen over 2015 en eenzelfde bedragen over 2016 en 2017. Ook wordt er in 2014 eenmalig twee miljoen euro vrijgemaakt voor TiU-brede projecten. Dit geld gaat niet naar de faculteiten, maar hier geldt hetzelfde voor. Ook hier wordt pas achteraf verantwoording over de bestedingen afgelegd. Het gaat onder meer om financiering voor de taskforce social innovation, om financiële middelen om meer studenten binnen te halen en om activiteiten in het kader van Brainport. Dat blijkt uit een notie rondom het strategisch plan. Het geld dat naar de faculteiten gaat, zal  verdeeld worden volgens het intern bekostingingsmodel van de universiteit. Het CvB schrijft hierover: “Het is aan de  faculteiten zelf om te bepalen door middel van welke activiteiten (throughput) de resultaten behaald zullen  worden. Zij zijn het best in staat om dat  te beoordelen en  vrij om daarin eigen keuzes te maken. Daarbij  zullen  zij afhankelijk van de specifieke omstandigheden slagvaardig en flexibel  moeten opereren. De faculteiten hoeven voor de besteding van deze middelen vooraf geen projectplannen in te dienen.” Over het voorstel om de Universiteitsraad pas achteraf te informeren schrijft het universiteitsbestuur: “Om slagvaardig te kunnen opereren, stelt het College ten aanzien van de TiU-brede projecten  voor om evenals als bij de facultaire middelen vooraf geen projectplannen voor advies aan de Universiteitsraad voor te leggen. Het College zal achteraf melden waarvoor de middelen worden  ingezet en verantwoording afleggen over de bereikte resultaten. Daarna zullen de vervolgstappen en de eventuele vervolgfinanciering na de startfase vooraf voor advies aan de Universiteitsraad worden voorgelegd.” In het verleden had de universiteit een centrale geldpot, het Fonds Beleidsinitiatieven (FBI), waar diensten en faculteiten beargumenteerd een beroep op mochten doen. Het ging om geld dat boven de begroting van de verschillende eenheden uitsteeg. Alle aanvragen werden streng beoordeeld door de Universiteitsraad. Morgen vergadert de commissie Financiën (Uraad) over het voorstel van het bestuur.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.