Drunkorexia: zuipen en lijnen

Steeds meer studenten lijden aan drunkorexia. Ze zuipen zich op feesten kapot, om de alcoholische calorieën te compenseren met een hongerdieet van een paar dagen, zo schrijft Volkskrant Magazine.

In Nederland valt drunkorexia onder de zogenaamde ‘eetstoornis nao’ (niet anderszins omschreven). Volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid hebben honderdvijftigduizend mensen last van een niet omschreven eetstoornis.

In werkelijkheid is de groep Nederlanders die periodiek worstelt met een ongediagnosticeerd eetprobleem groter en flink groeiend, zegt Elske van den Berg, psycholoog en hoofd behandelzaken bij Novarum. Bij het behandel- en onderzoekscentrum voor eetstoornissen en obesitas kloppen volgens Volkskrant Magazine jaarlijks duizenden vrouwen tussen de 18 en de pakweg 25 jaar aan, die hun calorieën een paar dagen per week nagenoeg uitsluitend in de vorm van alcohol binnenkrijgen. Niet per se omdat ze verslaafd zijn aan alcohol, maar omdat ze uit willen gaan, zonder aan te komen.

Ook in de Verenigde Staten is het probleem groot. Ruim een kwart van de studenten daar is ‘drunkorectic’, volgens onderzoek dat in het voorjaar 2013 werd gepubliceerd in het Journal of American College Health.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.