Minder studenten vullen NSE in

Steeds minder Tilburgse studenten vullen de Nationale Studenten Enquête (NSE) in. Het aantal respondenten is gedaald van 36,6 procent in 2013 naar 29,2 procent in 2014. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Studiekeuze123, verantwoordelijk voor de jaarlijkse enquête. Ook andere universiteiten hebben te kampen met een dalende respons, in Utrecht daalde het percentage bijvoorbeeld van veertig naar 29 procent.

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Studenten wordt hun oordeel gevraagd over verschillende aspecten, onder andere de kwaliteit van docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en studiebegeleiding.

De NSE is belangrijk voor de universiteiten. De mening van de studenten wordt verwerkt in de Keuzegids Hoger Onderwijs en in de studiekeuzespecial van Elsevier.

Rudy Neggers, marktonderzoeker bij de afdeling Education and Research Marketing van Tilburg University, geeft aan dat de universiteit verschillende acties opzet om studenten te motiveren de enquête in te vullen. Op de studentenportal van TiU heeft tijdens de wervingsperiode een NSE banner gestaan. Ook zijn er op de campus verschillende posters opgehangen, hebben docenten collegepraatjes gehouden over de enquête en zijn er oproepen geplaatst op social media.

Neggers: “Studiekeuze123 heeft al onze studenten in januari per mail uitgenodigd om deel te nemen aan de NSE. Verspreid over de wervingsperiode zijn verschillende reminders verstuurd. In de laatste wervingsweek (carnaval) is een zogenaamde ‘last shot’ reminder verstuurd.  Voorafgaand aan de eerste uitnodiging hebben al onze studenten via een facultaire nieuwsbrief de aankondiging ontvangen dat de NSE eraan kwam. Tevens werden de redenen aangegeven waarom het belangrijk is om deel te nemen en welke prijzen er gewonnen konden worden.”

Het gaat nagenoeg om dezelfde promotieactiviteiten als in 2013. De daling wordt dan ook niet veroorzaakt door een gebrekkige promotie, maar door een kortere wervingstijd, meent Neggers. “In andere jaren kregen instellingen tien weken om respondenten te werven, terwijl dit in 2014 voor het eerst in 8 weken diende te gebeuren. Andere mogelijke oorzaken kunnen liggen in de planning: de NSE wervingsperiode bleek in diverse gevallen samen te vallen met interne cursusevaluaties en andere onderzoeken. Ook het feit dat de laatste wervingsweek samenviel met carnaval is voor een aantal universiteiten geen voordeel geweest.”

Toch doet Tilburg het niet slecht, vergeleken met andere universiteiten. Voor alle universiteiten samen daalde de respons namelijk met een kwart ten opzichte van vorig jaar. “De relatieve daling was slechts bij vier universiteiten minder sterk dan in Tilburg. Over 2014 staat TiU qua respons precies middenin de ranglijst.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.