Verkiezingen: studentenevenementen

Studentenorganisaties kunnen bij de gemeente aankloppen voor subsidie voor hun evenementen, maar het is elk jaar afwachten of de gemeente over de brug komt. Is er hoop op verbetering?

– Dit artikel maakt deel uit van onze analyse van de verkiezingsprogramma’s in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Organisaties als de Tilburg University Cantus, het Tilburg Studentenfestival of het Groot-Nederlands Studentenkampioenschap zijn gebaat bij subsidie. Met subsidie kunnen deze evenementen nog groter worden en tegelijkertijd betaalbaar blijven voor studenten.

Studenten mogen een subsidieaanvraag indienen, maar deze worden jaar-na-jaar afgekeurd door de gemeente. Uiteindelijk komt de financiering via andere bronnen rond, maar de studentenverenigingen zitten in onzekerheid. De Studentenraad lobbyt daarom voor het structureel maken van deze subsidie. Lawrence Bolte, voorzitter van de Studentenraad: “Tilburg Studentenstad is één van de belangrijke pijlers van het gemeentebeleid, we zien dan ook graag dat er structurele financiering komt voor deze evenementen die Tilburg Studentenstad op de kaart zetten”.

Univers vroeg wat de plannen van de gemeenteraadspartijen zijn. Bij de Tilburgse Volkspartij zijn ze er kort over: dat gaat niet gebeuren. Loes Dielissen, lijsttrekker: “Voor deze studentenevenementen willen wij geen structurele gemeentelijke subsidie inzetten. Er wordt immers al bijgedragen uit andere middelen en via sponsoren kan de begroting verder rondgemaakt worden”. Bij de lokale SP is van lijsttrekker Hans Kokke eenzelfde geluid te horen: “Het is belangrijk dat deze studentenevenementen er zijn, maar we zien ook dat er steeds minder subsidiegeld te verdelen is. In plaats van structureel geld te geven aan deze evenementen, moeten we met deze evenementen in gesprek gaan om te gaan kijken of niet ergens anders financiële middelen vandaan kunnen halen. Bijvoorbeeld bij de universiteit zelf of bij het bedrijfsleven”.

Faciliteren en imago versterken

Studenten zijn in het city-marketing plan van de gemeente Tilburg opgenomen. De gemeente schrijft in het plan dat studenten ‘ook voor de stad Tilburg moeten kiezen als ze hier komen studeren’. De Studentenraad argumenteert dat als de gemeente in wil zetten op het aantrekken van studenten, dat ze dan ook met geld over de brug moet komen voor evenementen die studeren leuk maken.

Erik de Ridder, lijsttrekker van het CDA, is zich hier bewust van, maar houdt de boot af: “Het CDA wil stevig inzetten op citymarketing, en dus ook op evenementen. De positie van de studentgerichte evenementen verdient hierbij aandacht. Op basis van het jaar 2014, waarin eenmalig extra geld beschikbaar is gesteld voor studentenevenementen, wil het CDA voor het evenementenjaar 2015 bezien of en hoe meer geld (structureel) beschikbaar kan komen voor studentenevenementen. We wachten dus eerst de uitkomsten van 2014 af”.

Joris Bengevoord, de lijsttrekker van GroenLinks, is ook ‘groot voorstander van evenementen die het imago van Tilburg Studentenstad ondersteunen’. Maar zonder geld: “Wij denken dat studenten dat prima zelf kunnen regelen. Wij kunnen wel faciliteren, zodat zaken makkelijk gemaakt worden om te organiseren of bijvoorbeeld ruimtes om niet ter beschikking stellen”, aldus Bengevoord.

Geen geld, wel faciliteren, dus. Dat laat ook de VVD Tilburg bij monde van Naomi de Kort (nummer drie) weten: “Er is geld daar moeten ook studenten gebruik van kunnen maken. VVD Tilburg wil dat er voor meerdere jaren afspraken worden gemaakt met de studenten en de onderwijsinstellingen om er voor te zorgen dat studentenevenementen georganiseerd kunnen blijven worden. Niet van het kastje naar de muur sturen, maar structurele afspraken”.

Sowieso structureel

De enige partij die de subsidies structureel wil maken is D66. Peter van Gool, tweede op de kieslijst: “D66 wil dat er structurele dekking komt voor studentenevenementen en activiteiten. Op initiatief van D66 is de financiële dekking voor 2014 geregeld bij de laatste begrotingsbehandeling, het is echter belangrijk dat hier structureel middelen voor beschikbaar komen. Wat D66 betreft krijgt hierbij de studentenraad een belangrijke rol waar om mee te denken hoe deze middelen op een goede manier kunnen worden ingezet”.

Morgen vijf interviews met kandidaten die werken of studeren aan Tilburg University.

Benieuwd naar de andere thema’s? Lees hier verder.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.