Welke taal spreekt de Uraad?

Gaat de Universiteitsraad volgend jaar in het Engels vergaderen, in het Nederlands of in twee talen? Die vraag ligt open nu een internationale fractie (TiU International) een gooi wil doen naar een of meer zetels. Op de lijst staan acht internationale academici.

Over de vraag welke taal gesproken wordt, kan worden gediscussieerd, zeggen de initiatiefnemers Tobias Klein en Frank de Jong. Ze streven naar een oplossing in goed overleg. “Als mensen echt Nederlands willen praten, kan dat. Bijvoorbeeld via een tolk. We verwachten wel dat de stukken in het Engels beschikbaar zijn.” Dat zou wel betekenen dat memo’s, plannen en notities eerder beschikbaar moeten zijn, omdat ze nog naar de vertaler moeten. Op termijn zou Engels de voertaal moeten worden. “In het strategisch plan streeft de universiteit ernaar op alle niveaus internationaal te worden. Dan moet je dat ook doen.”

Volgens Klein hebben ze met de huidige medewerkersfracties Abvakabo en Onafhankelijken gesproken, maar waren die fracties nog niet klaar om internationalen aan hun kieslijst toe te voegen. Marinus Verhagen van Abvakabo: “Ik heb met één TiSEM medewerker gesproken, die later op de lijst van TiU International is gekomen. Het profiel van deze kandidaat kwam echter niet overeen met het gewenste profiel voor AbvaKabo kandidaten en om die reden staat hij niet bij ons op de lijst.”

Over de voertaal in de Uraad zegt hij: “Wij vinden dat de verkiezingen van de universiteitsraad niet als breekijzer moeten worden gebruikt om het Engels als enige voertaal in onze instelling af te dwingen. We prefereren een tweetalige universiteit waarbij ieder lid van de universiteitsraad één van de twee talen (Nederlands, Engels) actief beheerst en de andere passief. Een buitenlandse medewerker voert zelf de discussie in het Engels, maar is wel in staat om het Nederlands van de andere leden te volgen en Nederlandstalige stukken te lezen. Van de Nederlandse leden mag verwacht worden dat zij probleemloos het Engels kunnen volgen en hun bijdrage naar keuze in het Nederlands of in het Engels leveren.”

Tjits Roselaar van fractie Onafhankelijken reageert ook: “We hebben niemand van TiU International gesproken. We zijn via de raadsgriffier op de hoogte gebracht van het bestaan van een nieuwe partij. We gaan voor tweetaligheid, je kunt taalgebruik in de Universiteitsraad niet zomaar neer droppen. De discussie hoort bij de uitwerking van het strategisch plan (KPI Taalgebruik). Het beleid moet nog bepaald worden. Het is vrij eenzijdig om hier een fractie op te stoelen als het beleid nog besproken dient te worden. We hebben dit proces in het verleden al versneld. Maar je kunt nu geen voorschot op internationalisering nemen. Je moet dan het geheel aanpakken.”

Tilburg is niet de enige universiteit waar de talenkwestie speelt. In de Universiteitsraad van de Erasmus Universiteit Rotterdam zitten twee internationale medewerkers, een student en een medewerker. In het verleden werd met een simultaan tolk gewerkt. De afgelopen maanden werd op proef vergaderd in het Engels. Dat bleek geen succes, zodat de proef geen vervolg krijgt. De raadsleden voelden zich minder zeker in het Engels en konden minder goed nuances aanbrengen. Dat de leden in sommige gevallen hun punt in het Nederlands mochten maken, was niet genoeg. Bovendien sprak niet iedereen (o.a. beleidsambtenaren) even goed Engels, ook was er een gebrek aan Engelstalige stukken. Sommige documenten waren alleen in het Nederlands beschikbaar, soms samenvatting in het Engels.

Bij de Tilburgse faculteitsraden zitten of zaten in het verleden ook internationale medewerkers. Bij TiSEM werd lange tijd in het Engels vergaderd, maar die faculteitsraad is recentelijk terug gegaan naar het Nederlands. Bij de Law School sprak de internationale medewerker Engels, maar ze verstond Nederlands.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.