Te vaak tentamens binnen 24 uur bij psychologie en sociologie

Te vaak tentamens binnen 24 uur bij psychologie en sociologie

Studenten bij de faculteit Sociale Wetenschappen krijgen regelmatig twee tentamens binnen 24 uur voorgeschoteld, iets wat in principe niet mag. Fractie Stimulus opende 26 maart een meldpunt. Binnen een week kwamen 24 klachten binnen over de bachelor Psychologie en de bachelor Sociologie. De klachten gaan over dertien vakken. Vijf keer vallen twee tentamens binnen 24 uur en één keer vallen drie tentamens binnen 36 uur.

Bij Tilburg University is afgesproken dat ernaar wordt gestreefd dat er tussen twee tentamens minstens één rustdag zit, waardoor studenten hun hoofd beter leeg kunnen maken. Bij herkansingen is dit niet altijd mogelijk. Bij Humanities is de rustperiode in de Regels en Richtlijnen opgenomen. Bij andere faculteiten staat er niets over op papier, maar is het een ongeschreven regel. Vanwege een tekort aan geschikte collegezalen kan de belofte echter niet altijd waar worden gemaakt.

Stimulus kaartte de problemen aan tijdens de laatste faculteitsraad. Er zou een structureel probleem zijn bij het plannen van de tentamens bij psychologie en sociologie. Decaan Klaas Sijtsma adviseerde hen de klachten met het Education and Research Institute (ERI) te bespreken en te kijken hoe dit voorkomen kan worden. Stimulus zal de klachten anoniem behandelen. “We hopen samen met de faculteit en universiteit op termijn een oplossing te vinden voor dit probleem. Voor de komende tentamenweek zal er nog niets veranderen,” zo laat ze weten.

In de Onderwijs- en examenregeling (OER) staat niet dat het verboden is om binnen 24 uur meerdere tentamens te krijgen. In 2010 diende Fractie Front een notitie in met het voorstel de tentamenregeling op dit vlak aan te passen. Het CvB wilde daar niet aan. Wel werd afgesproken dat ze de faculteitsbesturen nogmaals op de inspanningsverplichting zou attenderen.

Overigens geldt het verbod alleen voor tentamens van dezelfde opleiding binnen hetzelfde studiejaar. Herkansingen zijn van de regeling uitgesloten. Ook kunnen studenten die uit meerdere jaren nog tentamens moeten maken, geen aanspraak maken op de regeling. Dat geldt ook voor studenten die meerdere studies tegelijkertijd volgen.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.