Middenweg gevonden voor initiatiefvoorstel fractie SAM

Het initiatiefvoorstel van studentenfractie SAM, om het voor opleidingen mogelijk te maken om één semester vrij in te delen, wordt deels overgenomen. Na overleg in de Universiteitsraad is besloten om deze keuze bij de opleidingen te leggen.

Het College van Bestuur (CvB) noemde het voorstel van SAM een goed en belangrijk voorstel, maar vindt de mogelijkheid om op exchange te gaan nog belangrijker. Daarom is besloten om de keuze bij de opleidingen zelf te leggen. Mocht de opleiding kiezen om het voorstel over te nemen, dan zal het CvB dat steunen. Fractie SAM vindt het jammer dat het voorstel niet volledig is overgenomen, maar kan zich wel vinden in het besluit dat genomen is.

In het initiatiefvoorstel wordt het CvB gevraagd om te kiezen voor een brede interpretatie van het mobility window uit het strategisch plan. Het mobility window behelst dat studenten zonder studievertraging een semester naar het buitenland kunnen.

Fractie SAM wilde middels het voorstel mogelijk maken dat opleidingen één semester vrij in konden delen, waardoor het volgen van keuzevakken in het binnen- en buitenland en het volgen van een stage mogelijk zou worden. Het CvB legde dit naast zich neer en wil geen ‘algemene richtlijn uitvaardigen’, omdat ze is bang op exchange te gaan in gevaar komt als het mobility window breder wordt geïnterpreteerd.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.