Opinie: Een stap verder durven gaan

Wat kan een fractie in de universiteitsraad betekenen voor de student? Het meest brede, maar enige juiste antwoord is veel, erg veel. Bij te veel studenten is het bestaan van de studentenfracties niet goed bekend, wat ze doen nog minder en laat staan hoeveel ze wel niet voor student en organisatie kunnen betekenen.

Het is de plicht van de studentenfracties om ervoor te zorgen dat de studenten weten wat ze doen en te laten zien dat ze er voor de student zijn. Fractie Front heeft op dit gebied een grote stap in de goede richting gezet door actief met verschillende studentengroepen in gesprek te gaan, deel te nemen aan hun activiteiten en te zorgen dat studenten weten dat ze er voor hen zijn. De ‘Pleekrant’ is een voorbeeld van een manier waarop Fractie Front veel studenten bereikt. De verantwoordelijkheid van een fractie gaat verder dan de vergaderzaal en de universiteitsraad.

Een goede fractie is voor de student, door de student en dat kan dus niet door te stoppen bij de deurstijl van de fractiekamer. De verantwoordelijkheid om een stapje verder te zetten en ‘the extra mile’ te gaan, de kern van Fractie Front, is nog steeds wat de huidige fractie en kandidaten van dit jaar drijft. Zo is ons verkiezingsprogramma opgesteld na gesprekken met afgevaardigden van verschillende verenigingen, internationale studenten en veel onderlinge discussies tussen de kandidaten, huidige fractie en oud-fractieleden. Hierdoor is dit een programma geworden met een breed draagvlak, dat echt voor alle studenten is.

Onze universiteit is meer dan een plek waar we komen om colleges te volgen: het is het bruisende hart van studerend Tilburg. Fractie Front vindt het belangrijk dat onze universiteit zich hier ook bewust van is en dit faciliteert. Eerder is de verantwoordelijkheid van de fracties aangehaald, de verantwoordelijkheid om ‘the extra mile’ te gaan, aangezien genoegen nemen met het minimale niet is waarvoor je verkozen bent. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor de universiteit; zorgdragen voor de student moet een kerntaak zijn. Fractie Front heeft drie pijlers hoog in het vaandel staan, namelijk de actieve student, internationalisering en communicatie. Deze punten sluiten goed aan bij het motto van Tilburg University: “Understanding Society”.

Studeren aan de universiteit is wat ons student maakt, maar student zijn is niet alleen studeren. Het is jezelf ontwikkelen in en naast je studie. Dit zien wij als ‘de actieve student’: niet alleen je colleges volgen, maar ook bezig zijn met dingen als een bijbaan, commissie, vereniging, topsport, etcetera. Dit wil Fractie Front zo goed mogelijk faciliteren door onder andere in te zetten op flexibilisering van colleges, geen aanvullende, inhoudelijke eisen binnen het BSA en het aanbieden van meer videocolleges. De tweede pijler is internationalisering, waarmee wij inzetten op een verbetering van het Engels van docenten en zorgen dat iedere student op exchange kan gaan zonder studievertraging. Communicatie bevat ook een erg belangrijk punt, aangezien Fractie Front te vaak constateert dat regels in de Onderwijs- en examenregelingen niet optimaal worden nageleefd.

Oefententamens die niet te vinden zijn of papers die te laat worden nagekeken: de regels hiervoor bestaan, maar de student moet weten dat ze bestaan en hier gebruik van kunnen maken. Ten slotte wil Fractie Front dat studenten zich meer betrokken voelen bij de universiteit, waardoor het voor studenten aantrekkelijker wordt om naar de universiteit te komen. Dit bevordert het sociale aspect van studeren en biedt studenten de mogelijkheid om kennis uit te wisselen. Beleving van de student is daarom ook een aandachtspunt voor Fractie Front. De studenten moeten zich thuis voelen op de universiteit. Ons volledige verkiezingsprogramma kun je hier lezen.

Hier staat Fractie Front voor en met jouw stem kunnen wij hier ook volgend jaar weer vol op inzetten. Stem daarom Fractie Front van 14 tot en met 17 april!

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.