Opinie: sterke studenten-medezeggenschap

Ieder jaar kleurt de campus van Tilburg University een week volledig blauw en groen. Tijdens deze week kunnen studenten en personeel van onze universiteit stemmen voor vertegenwoordiging in faculteitsraden en de Universiteitsraad. Voor de felbegeerde negen stoeltjes in de Universiteitsraad strijden jaarlijks de blauwe SAMmers en de groene Fronters voor een vertegenwoordiging.

Een goede studentgeleding in de medezeggenschap is een aanwinst voor de universiteit, omdat deze studenten meebeslissen over zaken als beleid, organisatie, bestuur en begroting. In huidige tijden met belangrijke beslissingen en bezuinigingen in het onderwijs is het van belang dat kritische studenten een sterke stem hebben in de universiteitspolitiek.

Ondanks dat verkiezingen over het algemeen een tendens kennen van dalende opkomsten, hebben we op Tilburg University niet te klagen met een opkomstpercentage dat de laatste jaren zelfs stijgt. Zo steeg het opkomstpercentage van 41% in 2012 naar 48% in 2013. Hierdoor hebben de studentenfracties een stevig mandaat tegenover het College van Bestuur wanneer het om besluiten gaat die studenten direct raken. Zo heeft Fractie SAM zich onthouden van het plan om struikelvakken binnen het BSA verplicht te stellen. Hierdoor heeft het college het beleidsstuk moeten intrekken. Fractie SAM staat voor een vrij onderwijsklimaat, waarin studenten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en ontplooien.

Het is van belang dat de universiteit met zijn tijd mee blijft gaan. Met betere communicatie en ICT-voorzieningen kan er worden ingespeeld op het verbeteren van de faciliteiten op Tilburg University. Zo zal Fractie SAM zich inzetten voor een beter geïntegreerd Blackboard en een app waarmee leegstaande zalen gereserveerd kunnen worden. Verder streeft Fractie SAM ernaar de standaard inleveringsvorm van opdrachten te veranderen van hard copy naar digitaal. Daarnaast blijft de fractie zich inzetten voor de onderwijskwaliteit van de 13.000 studenten van deze universiteit.

Studenten van alle faculteiten dienen toegang te hebben tot studiebegeleiding van hoge kwaliteit. Daarom moeten best practices van studiebegeleiding binnen de verschillende faculteiten worden gedeeld met elkaar om de studenten nog beter te kunnen ondersteunen. Ook moet er onderwijs worden gegeven van hoog academisch niveau, waarbij het doel voorop moet staan en niet het middel. Docenten moeten blijven investeren in vernieuwende vormen om het onderwijs levendig te maken voor studenten.

Tilburg University, een katholieke universiteit van oorsprong, moet zich blijven richten op de samenleving. Dit komt terug in het onderwijs en in het onderzoek, in lokale en internationale vorm. Daarom blijft Fractie SAM inzetten op een brede ontwikkeling van studenten. Zo wil de fractie de deelname van extra curriculaire evenementen bij studenten bevorderen door beter te kijken naar planning van collegetijden en studenten meer ruimte te geven.

Bovendien moeten studenten de kans hebben om in het buitenland te studeren of in aanraking te komen met het werkveld. We zullen blijven waarborgen dat studenten kunnen kiezen voor een brede ontwikkeling en niet hoeven te kiezen voor studievertraging. Van maandag 14 april tot en met donderdag 17 april zijn de verkiezingen voor de Universiteitsraad.

Wanneer je kiest voor onderwijskwaliteit, verdieping en verbreding en goede studentenfaciliteiten kies je voor Fractie SAM.

Deze opinie is geschreven door Fractie SAM. Kom later in de week naar onze site voor een opinie van Fractie Front.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.