Grondwet voor Europa?

Er ontstaat steeds meer weerstand tegen de eenwording van de Europese Unie. Volgens hoogleraar Europese Studies Paul Scheffer is er daarom een grondwet nodig, om de regels, bevoegdheden en grenzen van de unie vast te leggen. Hij zal hierover morgen uitweiden in zijn oratie.

“Je kunt je afvragen of er geen democratische basis moet worden gelegd voor de belangrijke beslissingen die nu in de Europese Unie worden genomen,” zegt Scheffer. Als voorbeeld noemt hij de bankenunie. Daarnaast kan het zoeken naar een goede samenwerking het handelingsvermogen van individuele staten vergroten, bijvoorbeeld als zaken rondom veiligheid op het niveau van de unie worden georganiseerd. Ook schuldenafspraken kunnen beter. Scheffer: “er wordt vaak gesproken over verlies aan soevereiniteit, maar het is ook maar de vraag hoe soeverein een land met grote schulden is.”

Ook de buitengrenzen van de unie moeten volgens Scheffer, in ieder geval voor de komende twintig jaar, worden vastgelegd. De ambivalente houding van dit moment is niet gunstig en het zorgt voor meer stabiliteit om te beslissen voorlopig geen landen toe te laten. In de oratie zal Scheffer enkele onderzoeksvragen naar voren brengen waar hij zich de komende tijd op wil richten.

De oratie vindt vrijdag 11 april om 16.15 plaats in de aula van de universiteit.Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.