Geen duidelijke declaratienormen

Onderwijsbestuurders reizen stad en land af om hun universiteiten te vertegenwoordigen. Gemaakte kosten worden gedeclareerd bij de instelling. Zo declareerde het driekoppige bestuur van Universiteit Utrecht 24.000 euro in een periode van drie jaar: dat leidde tot Kamervragen. Op TiU declareerde Collegevoorzitter Becking in 2013 bijna 42.000 euro en Rector Magnificus Eijlander bijna 31.000 euro.

De bedragen volgen uit het concept jaarverslag (2013) van Tilburg University dat volgende week vrijdag besproken wordt tijdens Universiteitsraad. De Kamervragen volgden na een onthulling van de Telegraaf. De krant kopte ‘Bestuur UU declareert 24 mille aan onkosten’. Maar doorgerekend bedroeg het gedeclareerde bedrag per bestuurder per jaar 2.600 euro. Dan lijkt het declaratiegedrag van Tilburg University hoog. Maar dat is appels met peren vergelijken, zegt Tinneke Bennema, woordvoerder van het College van Bestuur: “Universiteit Utrecht en Tilburg University zijn wat betreft de verantwoorde declaraties van het College van Bestuur in het jaarverslag niet vergelijkbaar. Utrecht publiceert alleen de door de drie collegeleden zelf voorgeschoten bedragen die op declaratie door de universiteit worden vergoed.”

De Kamervragen afkomstig van Kamerlid Duisenberg (VVD) werden gisteren door minister Bussemaker van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) beantwoord. Duisenberg wilde weten of het gedeclareerde bedrag naar ‘buitenlandse reisjes’ en ‘etentjes bij sterrenrestaurants’ ging. In 2012 declareerde het Utrechtse College zeven lunches en diners ter waarde van 470 euro, antwoordde de minister. “De declaraties betreffen verder geen lunches en diners in sterrenrestaurants.” En: “In het kader van noodzakelijke internationalisering was Universiteit Utrecht vertegenwoordigd bij buitenlandse partners en heeft daarvoor buitenlandse dienstreizen moeten maken.” De minister vindt de gemaakte kosten noodzakelijk: “Deze relaties (…) moeten worden behouden.”

Duisenberg stelde voor om ‘soberheid ’op te nemen in beleid. Dat vond de minister te ver gaan. Sinds 2011 moeten declaraties opgenomen worden in jaarverslagen van alle hoger onderwijsinstellingen en alle declaraties moeten voldoen aan een reglement dat gecontroleerd wordt door een accountant. Dat declaratiereglement verschilt per universiteit. Maar op deze wijze kan de medezeggenschap wel het declaratiegedrag van haar College controleren. De minister vond dat afdoende en besloot: “Ik zie geen aanleiding om de versobering nog verder te verankeren”.

Verschuiving 2012-2013
Ook het gedeclareerde bedrag van bestuurders van Tilburg University staat in de jaarverslagen. In 2013 declareerde Koen Becking, de Tilburgse Collegevoorzitter, 41.978 euro. Rector Magnificus Eijlander declareerde 30.719 euro. De declaraties van beide heren van het College van Bestuur verdubbelden bijna ten opzichte van vorig jaar.

[singlepic id=1715 w=460 h=311 float=center]

In dat jaar declareerde Eijlander 18.462 euro. Becking kwam vanaf oktober 2012 aan het roer te staan van Tilburg University. Zijn voorganger, Hein van Oorschot, werkte tot september. Gezamenlijk declareerden zij over het gehele jaar 22.454 euro. Tinneke Bennema, woordvoerder van het College van Bestuur, legt dit verschil van 32.000 euro uit: “De bezoldigingen liggen in 2013 lager dan in 2012. De verschuivingen tussen 2012 en 2013 hangen samen met de Wet Normering Topinkomens (semi-)publieke sector die met ingang van 2013 van kracht is geworden.”

De declaraties vallen in vier categorieën: representatiekosten, reiskosten voor binnen- en buitenland en overige kosten. De grootste stijging zit in de reiskosten voor het binnenland. De werkbezoeken van Eijlander in het buitenland kostte de universiteit in 2012 5.576 euro. In 2013 groeide dat bedrag naar ruim 16.000 euro.

Bijna driekwart van Beckings declaraties gaan ook naar binnenlandse reizen: hij declareerde in 2013 in deze categorie voor bijna 28.000 euro. De Collegeleden krijgen tevens een maandelijkse onkostenvergoeding van 225 euro (of 2700 euro per jaar). Bennema: “[De maandelijkse onkostenvergoeding] was in het jaarverslag 2011 en 2012 opgenomen bij de declaraties, maar is met ingang van het jaarverslag 2013 bij de bezoldigingen opgenomen. De contractkosten voor de leaseauto’s waren in 2012 opgenomen onder de bezoldigingen en in 2013 bij de declaraties.”

‘Declaraties UU en TiU onvergelijkbaar’
Het declaratiereglement verschilt van universiteit tot universiteit en daarbinnen dus van jaar tot jaar. Dat maakt de declaraties lastig te vergelijken.

Welke kosten vallen dan onder de declaraties van Tilburgse bestuurders? “Tilburg publiceert sinds 2012 voor de twee CvB-leden niet alleen deze bedragen en de onkosten die met een universitaire creditcard betaald zijn, maar ook de rechtstreeks door de universiteit betaalde rekeningen waaronder de binnen- en buitenlandse reiskosten. De binnenlandse reiskosten betreffen de kosten van een chauffeurspool bestaande uit studenten die incidenteel worden ingezet en de kosten van twee leaseauto’s (contract plus brandstofkosten).”

De Universiteit van Amsterdam (UvA) houdt er ongeveer dezelfde declaratieregels op na als Tilburg University. De declaratiekosten bevatten gemaakte kosten voor geleverde diensten, een creditcard van de universiteit en reis- en verblijfskosten voor binnen- en buitenland. Maar, het College van de UvA bestuurt ook, deels, de Hogeschool van Amsterdam en er lopen bijna 30.000 studenten rond: twee keer zoveel als in Tilburg.

De Rector Magnificus van de UvA, Dymph van den Boom, declareerde in 2011 37.790 euro (Eijlander: bijna 40.500 euro). De voorzitter Karel van der Toorn, die halverwege dat jaar opstapte, declareerde dat jaar bijna 45.000 euro (Van Oorschot: 43.000 euro en wat wisselgeld). In 2012 declareerde de Rector Magnificus van de UvA 31.434 euro (vergelijk: net geen 18.500). De nieuwe voorzitter van de UvA, Louise Gunning-Schepers, declareerde dat jaar een bedrag van 31.598 (Van Oorschot en Becking samen: bijna 22.500 euro). Over 2013 heeft de UvA nog geen cijfers gepubliceerd.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.