Uraad kritisch over reorganisatieplan TSH

De universiteitsraad heeft veel vragen bij het reorganisatieplan voor de Tilburg School of Humanities. Hoewel de faculteitsraad het plan al heeft goedgekeurd, is er veel onrust bij de medewerkers van de faculteit.

Er is geen commitment voor het plan, zo stelde de Fractie Onafhankelijken. Zo zou er niets gedaan zijn met de input die personeel tijdens de bijeenkomsten voor medewerkers heeft gegeven. En ook twijfelt de raad of het departement cultuurwetenschappen na de reorganisatie wel toekomstbestendig is.

Tjits Roselaar van Onafhankelijken bij de vergadering Dagelijks Bestuur: “We hebben verontrustende signalen van medewerkers gehad. Ze vinden dat ze pas te laat in de plannen gekend zijn. Personeel heeft aan de discussiebijeenkomsten geen goed gevoel overgehouden. Zowel voor degenen die weg moeten als voor degenen die kunnen blijven is dit heel vervelend.” De fractie zet vraagtekens bij de levensvatbaarheid van enkele studies na de reorganisatie. Hoe levensvatbaar is religiewetenschappen als zij teruggaan van 8 FTE naar 3,5 FTE?

Ook Abvakabo is kritisch. Marinus Verhagen: “Hoe past dit reorganisatieplan binnen het strategisch plan. In het strategisch plan staat dat er meer inkomsten moeten komen uit tweede en derde geldstromen. Dat komt in dit reorganisatieplan niet terug.” Abvakabo heeft ook vragen over de nu al zware bezetting bij de faculteit. Er wordt weinig bezuinigd op hoogleraren (min 20%), de meeste klappen vallen bij de universitair docenten en universitair hoofddocenten (min 40%). “De formatie wordt door dit plan alleen maar zwaarder, terwijl we volgens de KPI’s in het strategisch plan naar een minder zware formatie willen.”

De fractie mist scherpe keuzes en een goede onderbouwing van het plan. Ook zit het de partij dwars dat de financiële reserves wel gebruikt worden voor de reorganisatie, maar niet voor investeringen. “We blijven alles doen met minder mensen en willen wel een kwaliteitsslag maken. Is bovendien gekeken naar het afspiegelingsbeginsel? Daar wordt geen informatie over gegeven. Geeft dit plan een basis voor de toekomst of zitten we over drie jaar opnieuw met deze kwestie? En wat zijn de gevolgen als de Uraad negatief adviseert?”

Na een korte schorsing gaf collegevoorzitter Koen Becking aan dat het College weinig aan het plan wil veranderen. Bovendien wil het CvB de reserves niet gebruiken voor structurele investeringen. “Je zou nog wat meer onderzoek kunnen doen naar de inverdienmogelijkheden. Maar onze inschatting is dat het departement na deze reorganisatie inderdaad toekomstbestendig is. Er zijn ook niet veel alternatieven, er moet wel wat gebeuren. Er is een inspraakstadium geweest, iedereen heeft zich kunnen melden. Een deel van de mensen kan leven met het voorstel, een deel niet. Dat is vaker zo bij reorganisaties. Een negatief advies van de Uraad leidt tot stilstand en het wordt er dan niet beter op voor de faculteit.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.