Reorganisatie bij TSH uitgesteld

Er werd in de universiteitsraadsvergadering van vandaag geen besluit genomen over de reorganisatie van het departement Cultuurwetenschappen van Tilburg School of Humanities. Het besluit is uitgesteld tot de volgende Universiteitsraadvergadering op 4 juli.

“Het is heel vervelend om – zelfs om goede redenen – te reorganiseren. Dat realiseren we ons. Het is vervelend voor alle betrokkenen maar wij zijn – samen met het faculteitsbestuur – ons bewust van de noodzaak. Het besluitvormingsproces is zorgvuldig geweest.” Zo begon Collegevoorzitter Koen Becking een moeizame discussie over het ‘reorganisatieplan deelreorganisatie TSH’. Het plan hield in de raadsadviescommissie al de gemoederen bezig. Het departement moet reorganiseren om meer studenten te trekken, duurzaam bekostigbaar te worden door het aantal wetenschappers te reduceren en omdat al lopende bezuinigingsmaatregelen te weinig effect hebben.

Medewerkersfractie Abvakabo mocht als eerste het woord voeren. Voorzitter Marinus Verhagen: “Een reorganisatie is bijzonder complex en niet zonder gevolgen. Het is een zware verantwoordelijkheid, om hier een beslissing over te nemen. Het verhaal moet keihard zijn. Dat is het punt waar we het over gaan hebben. Ook al is de procedure gevolgd, er is geen sprake van een breed gedragen plan.” Inhoudelijk was de fractie ook niet overtuigd: er ontbraken onder andere begrotingen na 2015. “Basis informatie bij een reorganisatievoorstel”, meende de fractie. Abvakabo concludeerde: “Er is geen enkele indicatie van de levensvatbaarheid van de faculteit.”

‘Onvrede bij werknemers’
Het gebrek aan draagvlak signaleerde ook fractie Front. De studentenfractie was ‘geschrokken van de onvrede bij de werknemers’. Jef van der Aa, onderzoeker bij het betrokken departement, vertelt: “Er is grote bezorgdheid zowel op individueel niveau als departementaal niveau. Het departement ziet de noodzaak tot bezuinigen wel, maar in de toekomst moet ook geïnvesteerd kunnen worden.” Van der Aa benadrukt dat hij voor zichzelf spreekt, maar dat hij het sentiment binnen zijn departement zo goed mogelijk probeert te verwoorden.

Investeringen zijn noodzakelijk om het departement een toekomst te geven, maar juist dat wordt onmogelijk in het huidige reorganisatieplan, vreest medewerkersfractie Onafhankelijken. Om het departement op langere termijn financieel levensvatbaar te maken, moeten er jaarlijks 36 studenten instromen. Dat zijn er nu minder dan twintig. Die studenten komen er alleen met investeringen in de opleiding. Deze investering mag echter niet uit de reserves van het departement komen: het uitgangspunt is een sluitende begroting, zonder geld van de spaarrekening te halen. De reserves worden echter wel gebruikt om te reorganiseren. “Onverstandig”, zei de Abvakabofractie dan ook in een eerdere vergadering.

Eerst aantrekkelijker maken’
Studentenfractie SAM maakte uit de stukken op dat een reorganisatie noodzakelijk was, maar dat het nog onduidelijk was hoe dit exact gedaan zou worden. Daarnaast was er sprake van een verkeerde volgorde: de opleiding moet eerst aantrekkelijk worden voor studenten. Eline Balvert, fractievoorzitter, legt uit: “Daarna kan er bezuinigd worden. Er is nu vooral gekeken naar wie ontslagen gaat worden. Het moet centraal staan dat het departement levensvatbaar moet zijn. Je moet wat ons betreft beginnen met het opstellen van het programma. Daarna ga je bekijken wat daarvoor nodig is.“

Ondanks de kritiek wil het College de reorganisatie doorzetten. Voorzitter Becking stelde de rol van de universiteitsraad ter discussie en maakte een punt over de verhouding tussen de faculteitsraad en de universiteitsraad. De faculteitsraad stemde al positief, en daar waren deze complexe zaken al gewogen, meende Becking. Hij zette de verhoudingen op scherp door te vragen: “Hebben de fracties vertrouwen in de levensvatbaarheid van het departement?”

Daarop schorsten de fracties de vergadering. Na de schorsing antwoordde Marinus Verhagen namens alle fracties: “Dit is een compleet ongepaste vraag. We willen de antwoorden op onze vragen. Het gaat er om of we vertrouwen hebben in het College van Bestuur. Het gaat er niet om of we vertrouwen hebben in het departement.” Later voegde hij toe: “Op de vraag van Becking gingen wij niet in. Wij moeten vertrouwen hebben in het voorstel van het College van Bestuur. Het gaat niet om een kwalificatie van het departement.”

Uitstel
De fracties kwamen er niet uit en er werd door het College apart vergaderd met enkele kopstukken van de fracties. Uit dat overleg volgde uitstel tot 4 juli. In de tussentijd worden vragen van de fracties beantwoord en kijken externen naar de levensvatbaarheid van het programma.

4 juli komt de reorganisatie dus terug op de agenda. Wat moet er veranderen voordat de fracties akkoord gaan? Eline Balvert, voorzitter van studentenfractie SAM: “Er is afgesproken dat de intentie is om er op 4 juli uit te komen. Dat is het doel. Voor ons moet het helder zijn hoe die 36 studenten per jaar gehaald gaan worden.”

Marinus Verhagen van Abvakabo: “Er moet een goede financiële onderbouwing komen, dat het departement over een paar jaar financieel gezond is. Er moet aandacht voor de positie van de medewerkers van TFT komen en de gemaakte keuzes moeten onderbouwd worden.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.