Bijna helft studenten vindt studiedruk (zeer) hoog

41 procent van de studenten in het Wetenschappelijk Onderwijs, vindt de studiedruk hoog tot zeer hoog. Ze besteden gemiddeld 30 uur per week aan hun studie. Driekwart heeft daarnaast een baan, waar ze gemiddeld 7 uur per week mee bezig zijn.

Dit blijkt uit de Studentenmonitor 2014, die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deze week publiceerde. Meisjes ervaren de druk ietsje meer dan jongens en dat geldt ook voor allochtone studenten. De master wordt iets vaker als zwaar beoordeeld dan de bachelor.

Mies Hezemans

Studielast
Opvallend is dat de studielast – het aantal uren dat een student per studiepunt besteedt – in mindere mate als te hoog wordt beoordeeld. Hoewel toch nog 29 procent van de ondervraagden aangeeft meer tijd aan zijn studie te besteden dan er voor staat. En 17 procent van de ondervraagden zelfs minder.

Waar komt het gevoel van hoge studiedruk dan vandaan? Studentendecaan Mies Hezemans van Tilburg University wijt dat aan de overheidsmaatregelen waardoor studenten sneller door hun studie moeten. “Vroeger kon je je meer permitteren”, zegt de decaan, die al 27 jaar aan de universiteit is verbonden.

Reflectie
“Studenten zijn bang dat ze te lang over hun studie doen, want dat kost geld. En dat wordt met de afschaffing van de basisbeurs alleen maar erger”, voorspelt Hezemans. “Er is daardoor veel minder tijd voor reflectie en andere activiteiten.” Zij denkt dat daardoor de ervaren studiedruk hoger wordt.

Om studenten te helpen biedt de universiteit trainingen, workshops en cursussen aan. “Maar helaas komen studenten vaak pas om hulp vragen als het te laat is.” En dat is jammer, want een goede studieplanning helpt. “Studenten moeten vaak nog leren om te plannen.”

Colleges bijhouden
Als je je colleges bijhoudt, op tijd begint met studeren en niet net voor de tentamenweek en een goede planning maakt, dan is het goed te doen, meent de decaan. Maar uit de praktijk weet zij ook dat dit niet voor iedere student even makkelijk is. “De ene heeft nu eenmaal moeite met studeren dan de andere. Sommigen kunnen studie en baan goed plooien en anderen stellen van nature alles uit.”

Op de site van de universiteit kunnen studenten informatie krijgen over hulp die hen wordt aangeboden om hun studievaardigheden én planning te verbeteren.

Studentenmonitor
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt sinds 2000 jaarlijks een onderzoek onder studenten over hun financiële situatie, hun leen- en studiegedrag en tijdbesteding. Researchned voert het onderzoek uit.

De resultaten laten de laatste jaren een stabiel beeld zien. Een greep uit de uitkomsten:
– 80 procent verricht betaald werk naast de studie;
– 9 van de 10 vindt de studie nog steeds het belangrijkst;
– 80 procent van de studenten is tevreden over zijn opleiding;
– 30 procent leent bij DUO;
– 63 procent ervaart geen financiële problemen;
– een kwart gaat voor studiedoeleinden naar het buitenland.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.