Vijf Tilburgse hoogleraren verdienen meer dan minister

Tilburg, de gulste werkgever, waar een kleine universiteit groot in kan zijn. Hoewel het salaris van onderwijsbestuurders aan banden gelegd is door de Wet Normering Topinkomens (WNT), geldt dat niet voor werknemers binnen universiteiten. Die kunnen nog steeds meer dan een minister verdienen. Tilburg University is de gulste gever van het land: de instelling beloonde in 2013 vijf hoogleraren met bedragen tussen de 240 en 290 duizend euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Tilburgse universiteit. De namen van de hoogleraren hoeven – in tegenstelling tot de bestuurders – daarin niet vermeld te worden.

Tilburg University verantwoordt de vijf WNT-overschrijdingen als volgt: “Betreffende hoogleraren ontvangen een persoonlijke toelage vanwege bijzondere verantwoordelijkheid voor het wetenschappelijk onderzoek”. Hoewel Tilburg wel het grootste aantal hoogleraren boven de WNT-norm heeft, heeft de universiteit niet de allerduurste. De UvA wint. Zij heeft in 2013 drie hoogleraren in dienst boven de WNT-norm, waarvan één anderhalve maand twee dagen per week werkte aan de Amsterdamse universiteit. Omgerekend naar een heel jaar, komt dat neer op ruim 4,25 ton. Dat komt, zo schrijft de universiteit, door een: “arbeidsmarkttoelage… Behalve de toelage leidt de uitbetaling van opgebouwd vakantiegeld bij omrekening naar jaarbasis eveneens tot een overschrijding van de WNT-norm.”

De universiteiten van Maastricht, Twente, de Universiteit van Amsterdam en de Wageningse universiteit hebben ook hoogleraren in dienst wiens salaris de WNT ontstijgt. Maastricht University heeft twee hoogleraren boven de WNT, maar verantwoording ontbreekt. Als er afgeweken wordt van de WNT, moet gemotiveerd worden waarom. De universiteit van Twente heeft één hoogleraar boven de WNT. De hoogleraar kreeg 192 euro meer betaalt dan de norm, om “internationaal te kunnen concurreren en deze wetenschapper voor de universiteit te behouden”. Bij Wageningen University verdiende in 2013 één hoogleraar omgerekend bijna 3,5 ton.

De hoogleraren hoeven niet op stel-en-sprong in te leveren: dat gaat geleidelijk. Maar zover is het nog niet: de wet die de WNT ook voor bijvoorbeeld hoogleraren laat gelden, is gepland voor 2017. Vanaf 1 januari 2015 liggen de salarisafspraken met bestuurders nog vier jaar vast, daarna moet het salaris in drie jaar tijd aan de norm conformeren. In 2021 moeten alle salarissen van bestuurders dus op de norm liggen. De eerste stap die kant wordt genomen op 1 januari 2015. Dan wordt – indien het wetsvoorstel door de Eerste Kamer komt – het maximumloon van bestuurders (inclusief een onkostenvergoeding en pensioenbijdrage) teruggeschroefd van € 228.599,- naar € 178.540,-. Wat andere topverdieners in gaan leveren en hoe, wordt dus pas vanaf 2017 duidelijk.

De WNT is onderdeel van het regeerakkoord. “Met dit voorstel beoogt de regering de bezoldiging van de topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector over gehele linie naar een maatschappelijk meer aanvaardbaar, evenwichtiger en meer verantwoord niveau te brengen en onwenselijke salarisontwikkelingen uit het verleden te corrigeren,” zo schrijft Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in een memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.

Marlies de Brouwer en Rik Wassens

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.