De ‘Roze Poll’ bakt het bruin

Wanneer de Socioloog des Vaderlands zich niet tussen de mensen in de samenleving begeeft, dan zit ie meestal in zijn ivoren toren die samenleving te bestuderen. In ons onderzoek maken we vaak gebruik van surveys – enquetes over sociaal gedrag, attitudes en waarden die aan de hoogste wetenschappelijke eisen moeten voldoen. Wist je trouwens dat Tilburg Univerrsity zelf de gerenomeerde European Values Study coordineert? Die wetenschappelijkheid kan een deuk krijgen in elke fase van de dataverzameling. Je kan bijvoorbeeld maar beter zorgen voor een representatieve steekproef waarbij elk lid van je populatie evenveel kans heeft om deel uit te maken van het uiteindelijke onderzoek. Maar ook de vraagstelling is van belang. Zoals we vorige week al hebben opgemerkt, een te eenvoudige vraag als “Bent u racistisch?” voorleggen aan rechters leidt maar tot een enkel antwoord: “Sodemieter op!”

Maar ook de antwoordcategorieen moeten eenduidig en volledig zijn. Eerder vandaag is de broek van de Socioloog des Vaderlands afgezakt toen hij op Univers Online de poll zag. Nee, het gaat niet noodzakelijk om de topic van de poll, maar wel om de stelling en haar antwoordcategorieen. De stelling luidt: “Het is logisch dat ‘roze’ stad Tilburg bijna al haar gaybars verliest.” Hier valt natuurlijk al iets over te zeggen, want wat wil je eigenlijk bereiken met een stelling als “Het is logisch dat …” Peil je naar een inzicht waarbij het antwoord aangeduid door het grootste aandeel pollsters dan ineens ook maar het juiste is? Voor maatschappelijke kennis is dit doorgaans niet evident! Bij deze stelling zijn de volgende antwoordmogelijkheden opgenomen: (1) Inderdaad, kroegen hoeven tegenwoordig niet meer gescheiden te zijn. (2) Ja, dating heeft zich verplaatst naar apps als Grindr en Tinder. (3) Nee, gaybars zijn nog steeds hard nodig. Maar zijn die antwoordmogelijkheden wel voldoende eenduidig en gebalanceerd? Het is net dat tikkeltje minder simpel.

Het is een onweerlegbaar feit dat de Socioloog des Vaderlands de laatste jaren minder mogelijkheden heeft om participerende observatie te doen. Niet enkel vermeldde het Brabants Dagblad gisteren dat de “homobosjes” in de verdrukking zijn, ook de homokroegen hebben het dus krap lastig: naast het sluiten van de Lollipop maakte in Haarlem de Wilsons een doorstart, net zoals de Kabberdoes in Den Bosch. Anderzijds sloot de wereldvermaarde homodiscotheek iT in het begin van het nieuwe millenium haar deuren, en daarnaast verdwijnen de gaybars in Amsterdam bij bosjes. Dat homokroegen het moeilijk hebben blijkt dus niet enkel een louter Tilburgs fenomeen te zijn. Geen probleem, geen enkel antwoordmogelijkheid in de Univers-poll verwijst specifiek naar Tilburg.

De twee antwoordmogelijkheden die verwijzen naar een positief klimaat of naar een verschuiving van het daten richting Grindr en Tinder zijn dus bijzondere plausibele mogelijkheden waarom er gaybars verdwijnen. Anderzijds kan je je afvragen of ondanks de populariteit van Grindr en Tinder, gaybars enkel en alleen daten als doel hebben. Misschien heeft de horeca het in het algemeen wel een beetje moeilijk, en dus niet enkel de gaybars? Daarenboven zien we uit waardenonderzoek van o.m. collega Inge Sieben dat Nederlanders inderdaad erg tolerant staan tegenover LGBT, weliswaar met een hele lichte daling tussen 1999 en 2008. Maar ondanks die uitgesproken tolerantie zijn er natuurlijk ook mensen die hier niet in meegaan, en graag homo’s in elkaar timmeren, en dan nog het liefst in de buurt van gaybars, waardoor deze plekken misschien wel gemeden worden. Misschien mogen die negatieve sentimenten wel een meer uitgesproken plaats krijgen in de antwoordmogelijkheden, ook al lijkt homonegativiteit weinig waarschijnlijk onder het gemiddeld hoger opgeleide Univers-publiek.

Moest de Socioloog des Vaderlands daarom dus gevraagd worden om Univers van een poll te voorzien, dan zouden de antwoorden op zijn minst die twee verruimingen meenemen. De vraagstelling zou eerder neigen naar: “Net zoals in andere grote Nederlandse steden heeft de homohoreca het moeilijk in ‘roze’ stad Tilburg. Vind je het logisch dat er steeds minder gaybars zijn?” met als eventuele antwoordmogelijkheden (1) Ja, mensen gaan jaar na jaar minder op café; (2) Ja, door apps als Grindr en Tinder wordt dating via gaybars overbodig; (3) Ja, want door een positief klimaat hoeven kroegen niet meer gescheiden te zijn; (4) Ja, want door een negatief klimaat durven homo’s niet meer naar gaybars te gaan; (5) Nee, gaybars zijn nog steeds hard nodig voor de eigen identiteit van homo’s; en (6) Nee, homo’s en hetero’s gaan beter gescheiden uit.

Maar gelukkig wordt de Socioloog des Vaderlands niet gevraagd om de Univers-poll te ontwerpen. Deze poll heeft natuurlijk niet als doel om wetenschappelijke inzichten te vergaren (flikker die zes antwoordmogelijkheden maar eens op die site – onmogelijk!), maar om het publieke debat onder studenten aan te stimuleren en de Socioloog des Vaderlands bezig te houden. De relativiteit van dergelijke polls wordt trouwens onderstreept door het feit dat er, naar mijn weten, nog geen MTO-staflid is weggedragen met een hartaanval na het lezen van de polls. En daar moeten we ene op drinken. In de Peanuts. In de Kok. Of in De Wijn. Of gewoon in de Esplanade!

TR

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.