TiSEM wil promotiestudenten

Economische faculteit TiSEM gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden om te werken met promotiestudenten. Op 1 november dient de faculteit een aanvraag in om mee te doen met het experiment van OCW-minister Bussemaker.

De faculteit haalt vier redenen aan om mee te doen met het experiment dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onlangs mogelijk maakte: er kunnen meer promotieplaatsen gecreëerd worden, er wordt ‘rekening gehouden met de kenmerken van de internationale PhD-populatie van TiSEM’, promovendi wordt ‘meer tijd geboden om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt’ en ze behalen ‘vergelijkbare resultaten als werknemers op gebied van onderzoek en onderwijs’.

Het experiment van Bussemaker loopt acht jaar. De minister zegde toe de situatie in de gaten te houden. Zo mag het ‘onderzoeksklimaat’ er geen nadelige effecten van ondervinden en mag de kwaliteit van promoties niet achteruit gaan. Verder zal de minister ingrijpen als universiteiten het experiment alleen maar aangrijpen om kosten te besparen en promovendi voor hetzelfde werk minder te betalen. Desnoods wordt het experiment tussentijds stop gezet. Met het experiment wil het ministerie Nederland aantrekkelijker maken voor buitenlandse studenten. Buitenlands hoger onderwijs hanteert al langer beurzen voor promotieonderwijs, schrijft het ministerie. De verwachting is ook dat de promotiestudenten sneller promoveren omdat ze geen onderwijs hoeven te geven.

Belangenorganisatie Promovendi Netwerk Nederland vindt het niets. In hun ogen is het vooral een centenkwestie. Hoe het experiment op Tilburg University ingericht gaat worden is vooralsnog onduidelijk. In het bericht op intranet schrijft de universiteit: “Onze universiteit onderzoekt dus die mogelijkheid, maar de plannen zijn nog niet uitgekristalliseerd.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.