Anderswetenden vind je overal…

Haha ja, dat was lachen hè mensen? Die niet al te snuggere wijze uit het oosten die zo heerlijk kon uitleggen dat de aarde helemaal niet draait. Je weet wel:  als de aarde zou draaien, dan zou je vliegtuig nooit aankomen op de plaats van bestemming. En dat betekent volgens deze knakker dat de zon dus (sic!) om de aarde draait. Godsamme, de hilariteit was niet van de lucht.

Ja dan die Amerikanen: amper een jaartje geleden bereikte de Socioloog des Vaderlands het bericht dat uit onderzoek in de V.S. bleek dat ruim een kwart van de Amerikanen óók denkt dat de zon om de aarde draait. Kennelijk is dus een op de vier Amerikanen het roerend eens met deze sjeik. Haha, wat een idioten die Amerikanen.

Dan maar snel eens kijken of wij, de ‘verlichte’ Europeanen, in de beste Europese traditie van Galileo Galilei, dan wel een beetje weten hoe het zit. De vorige keer pakte de Socioloog des Vaderlands de EVS erbij om het een en ander uit te zoeken, dit keer analyseert hij de Eurobarometergegevens. Het is al eventjes geleden, maar de gegevens uit 2005 bevatten informatie over de vraag of de Europese bevolking denkt over de zon en de aarde.

Maar nu blijkt dat het Europese volk ook nog wel wat kan worden bijgeschoold. Gemiddeld genomen “weet” 32% van de Europeanen dat de zon om de aarde draait. Nederland, hoe kan het ook bijna anders, zit precies op dat gemiddelde. Eén op de drie Nederlanders houdt er dus een ander verhaal op na dan het officiële door de schetenwap goedgekeurde verhaal. Turken, Letten en de bewoners van grofweg alle landen aan de overkant van de Noordzee bakken ze trouwens nog bruiner. Maar daar staat tegenover dat het onderwijs in voormalige Oostblok enclaves Oost Duitsland, Slowakije en Tsjechië zeer naar behoren werkt – daar weet bijna iedereen dat de aarde om de zon draait.

Nu, dat is ook weer duidelijk. ‘Anderswetenden’ vind je overal. De vraag is hoe het eigenlijk kan dat in weerwil van de stand van de wetenschap zoveel mensen in zoveel samenlevingen kennelijk vinden dat de aarde het middelpunt van het heelal is. Eén belangrijke verklaring is dat mensen het gewoon niet hebben aangeleerd. Zo blijkt uit menig onderzoek dat laag opgeleiden minder van dit soort kennis hebben. Of je religieuze overtuigingen werken niet zo mee, dat kan ook. Maar ook kan het zijn dat mensen gewoon liever niet meer klakkeloos zo maar alles van de wetenschap willen aannemen. Ofwel omdat ze wetenschappers gewoonweg niet meer vertrouwen. Omdat ze bijvoorbeeld kritisch zijn geworden door alle problemen die de wetenschap zelf heeft veroorzaakt door andere problemen op te lossen. Of gewoon omdat ze het zelf allemaal liever zelf uitzoeken. Bijvoorbeeld door diep in je zelf te graven en je eigen intuïtie en ervaring als leidraad te nemen.  Zo van: Je flikkert niet dagelijks om alsof je in een bewegende trein staat, dus die aarde staat gewoon stil. En onderwijl trekken wolken, zon, en maan dagelijks aan je neus voorbij. Een conclusie is dan snel getrokken.

Dat verschillende mensen zo radicaal anders denken over wat er waar is, stemt wetenschappers wellicht wat droevig, maar sociologen worden er intens gelukkig van. Max Weber schreef eensch: ‘The belief in the value of scientific truth is not derived from nature but is a product of definite cultures’. Dikke kans dat heel wat sjeiks, Amerikanen, en Europeanen het hier fundamenteel mee oneens zullen zijn. Maar dat is nou juist het hele punt.

PA

p.s. De Socioloog des Vaderlands is er eentje die met zijn tijd mee gaat – hij is op de Twittert, en op het gedigitaliseerde Smoelenboek te vinden.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.