Veel kritiek op plan beurspromovendi

Het plan van minister Bussemaker (OCW) om studenten een promotiebeurs te geven valt niet bij iedereen in goede aarde. Vakbonden en studentenorganisaties roepen in een gezamenlijke brief op om het plan van tafel te vegen. Ook de studentenfracties van Tilburg University maken zich zorgen. “Het wordt veel minder aantrekkelijk om te promoveren, zowel voor Nederlandse als buitenlandse studenten.”

Minister Jet Bussemaker ziet het wel zitten. Met dit experiment kun je na je bachelor- en masteropleiding ook als student promoveren. De achterliggende gedachte? Geef 2000 promovendi een beurs in plaats van een salaris. Dat is gunstig voor een universiteit, want die hoeft dan niet te betalen voor sociale premies. Dat levert honderden euro’s per maand op.

Op deze manier wil de overheid promoveren aantrekkelijker maken: de student-promovendus werkt niet voor de universiteit en hoeft dus ook geen onderwijstaken uit te voeren. Op die manier kan hij focussen op onderzoek. De economische faculteit TiSEM van Tilburg University gaf aan interesse te hebben in dit initiatief en gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Kritiek
Maar verschillende vakbonden en studentenorganisaties uiten kritiek op dit initiatief. Sterker nog: ze vragen in een brief aan hun vertegenwoordigers in de universiteitsraden om het plan van tafel te vegen.

Jeroen Wienen van studentenfactie SAM is bezorgd: “Het wordt voor een universiteit verleidelijk om vaker te kiezen voor een student-promovendus, omdat die geen pensioen opbouwt en dus goedkoper is dan een PhD’er.” Wienen geeft aan dat SAM ook bang is dat de reguliere student de dupe wordt van het plan. De beurs wordt volgens het ISO betaald uit het profileringsfonds. Ook ziekte of zwangerschap wordt straks betaald vanuit dit fonds. Het ISO is bang dat het potje niet eerlijk wordt aangevuld, waardoor de reguliere student wordt benadeeld.

Minimumloon
Ook Rowie Florijn van studentenfractie FRONT ziet veel nadelen: “De promovendus wordt dan niet gezien als medewerker en krijgt een minimumloontje. Daardoor wordt het veel minder aantrekkelijk om te promoveren, zowel voor Nederlandse en buitenlandse studenten.” Volgens Promovendi Netwerk Nederland kost een normale promovendus zo’n 170.000 euro en een beurspromovendus maar 70.000 euro. Universiteiten zouden misbruik kunnen maken van deze constructie, omdat zij per promovendus nog steeds 93.000 euro bonus ontvangen.

Duidelijkheid
Beide fracties wachten de commissie Onderwijs & Onderzoek af. Dan wordt er meer duidelijk over het standpunt van Tilburg University. Jeroen Wienen (SAM): “We zijn niet zwaar tegen het voorstel, maar willen wat meer duidelijkheid. In de brief wordt opgeroepen om negatief te stemmen. Daar kunnen we ons niet helemaal in vinden. Wij wachten juist even het gesprek en de resultaten in andere steden af.”

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.