BEST-plan komt pas na de zomer

Het reorganisatieplan van BEST gaat pas in september naar de universiteitsraad. Het College van Bestuur laat de deadline van 3 juli los. De extra tijd wordt benut voor de zorgvuldige formulering van het plan en het creëren van draagvlak. Dat bleek vanochtend in het Dagelijks Bestuur.In zijn inleiding stelt bestuursvoorzitter Koen Becking aanvankelijk nog dat hij zich graag aan de planning wil houden. “We liggen op koers en het is zaak om door te pakken.” Echter: meerdere fracties komen vervolgens met het verzoek om het uitvoeringsplan niet te overhaasten. Bovendien heeft ook de besluitvorming ruim de tijd nodig. Het CvB geeft hieraan gehoor.Op- en aanmerkingen
Marinus Verhagen (Fractie ABVA-KABO) complimenteert het CvB met de geleverde inspanning. “Vergeleken met de eerste versie van het reorganisatieplan zijn er forse stappen gezet.” ABVA-KABO is bijvoorbeeld te spreken over de nieuwe opzet van de tak Onderwijs & Onderzoek: aansturing en ondersteuning is straks centraal geregeld en dat bespaart de afzonderlijke schools veel werk. Verhagen vraagt zich overigens af of er niet nog méér dingen centraal geregeld kunnen worden. Veel problemen waarmee de schools kampen – bijvoorbeeld het motiveren van studenten en de aansluiting op de arbeidsmarkt – zijn tenslotte uni-breed.

De Fractie Onafhankelijken zet bij monde van Tjits Roselaar grote vraagtekens bij het conceptstuk. “Omdat het zo laat kwam, heb ik de feedback van de decanen niet kunnen lezen. Koen Becking geeft aan dat hun input niet zo fundamenteel is dat we een pas op de plaats moeten maken. Van sommige decanen hoor ik echter veel ‘Ja, maars’.” Ook komen de Onafhankelijken opnieuw met fundamentele bezwaren over het doel en de opbrengst van BEST. Koen Becking reageert vrij direct: “Het irriteert me dat we hier nu weer over beginnen. De probleemanalyse is een gepasseerd station. Er ligt een positief advies over BEST; dat hebben we met z’n allen uit het vuur gesleept. Laten we vooruitkijken.”

 Simpel: wij zien op dit moment nog geen draagvlak voor BEST

Tobias Klein − Fractie TiU International − pleit voor een hernieuwde focus op de bottom-up benadering van BEST. “Jan Hommen, de voorzitter van het stichtingsbestuur, gaf eerder aan dat ‘van onderaf’ automatisch weerstand veroorzaakt. Wij zijn het daarmee niet eens. Simpel: wij zien op dit moment nog geen draagvlak voor BEST. Dat moet er wel komen. Bovendien: zorgvuldigheid levert uiteindelijk meer op. Neem daarom de tijd tot september.”Reactie College van Bestuur
Na een schorsing komt het CvB weer aan het woord. De vele detailvragen van vanochtend worden schriftelijk beantwoord. Dat schrijven van het College komt ruim vóór de eerstvolgende DB-vergadering, op vrijdag 27 maart. En: het CvB gaat akkoord met verder uitstel. Becking: “Vanuit de decanen of diensten is er niet om gevraagd. Maar ik hoor nu dat de fracties het graag willen. Daarom: laten we de zomermaanden erbij pakken. Dat biedt ons dan de ruimte voor een optimale formulering van het plan en het creëren van meer draagvlak.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.