Tilburg University wil meer vrouwen zien

Tilburg University wil meer seksegelijkheid onder het academisch personeel. Momenteel is zo’n 15 procent van de hoogleraren en 26 procent van de universitair hoofddocenten vrouw. Te weinig, volgens de universiteit. Maar uit de vergadering Dagelijks Bestuur van woensdag blijkt dat het ophogen van deze percentages niet heel eenvoudig is.Tilburg University wil graag een opener en diverser samengestelde organisatie, met een personeelbestand dat een afspiegeling is van de samenleving.

In duidelijkere taal: er zijn te weinig vrouwelijke academici werkzaam op de universiteit. Het genderbeleid van Tilburg University gaat hierin verandering brengen: momenteel ligt het aantal vrouwelijke universitaire hoofddocenten (UHD’ers) op 26 procent en het aantal vrouwelijke hoogleraren op 15 procent. Te weinig, vindt Tilburg University. In 2017 moeten deze percentages hoger: 40 procent vrouwelijke UHD’ers en 25 procent vrouwelijke hoogleraren.

GrafiekMaatregelen

Daarnaast is de universiteit bezig met een gender equality-beleid. Zo maar wat maatregelen: cursussen, een pilot om gender in verschillende leiderschapsprogramma’s te integreren en meer informatie rondom gender en diversiteit op de intranetpagina.

Fellowship

Bovendien bestond in het verleden al een plan voor een zogenaamd fellowship-programma. Deze beurs was dan bedoeld voor excellente vrouwelijke onderzoekers die naast research ook de positie van de vrouw op de universiteit zouden moeten versterken. Maar dit idee had te weinig draagvlak, omdat de faculteiten vonden dat ze nauwelijks inspraak hadden in de onderzoeksthema’s en omdat ze de financiële lasten te hoog vonden.

Dagelijks Bestuur

In de vergadering Dagelijks Bestuur van woensdagochtend werd het genderbeleid besproken. Fractie Onafhankelijken geeft aan dat op Tilburg University een cultuurverandering moet plaatsvinden: “Hoe gaan medewerkers het belang inzien van het genderbeleid? We vroegen ons af of het thema wel genoeg leeft bij de mensen die besluiten nemen.”

Marinus Verhagen van fractie Abvakabo: “We kunnen leidinggevenden proberen bewust te maken van dit probleem, maar daar los je het niet mee op.” Daarom pleit hij voor het concrete maatregelen: “Het college mag geen mensen meer benoemen in een situatie waarin de benoemingscommissie niet uit minimaal twee vrouwen bestaat. Dan geef je aan dat je het onderwep serieus neemt.”

Het College van Bestuur 

Rector magnificus Philip Eijlander onderstreept het belang van seksegelijkheid en pleitte eerder op Universonline voor een vrouwelijke rector. Het College van Bestuur wil kijken of er alsnog budget kan worden gereserveerd vanuit de reserves voor het fellowship-programma, dat eerder is afgeschoten. Eijlander vindt dit belangrijk. “We moeten dit initiatief een kans geven. Met de doelstellingen voor 2017 maak je niet meteen een grote sprong. Het fellowship-programma kost veel geld, maar  het geeft een forse impuls aan het aantal vrouwelijke academici.”

Philip Eijlander

Fractie SAM vraagt zich af  wat de gevolgen zijn als de doelstelling om in 2017 meer vrouwelijke academici te hebben niet wordt behaald. “Hoeveel vrouwen komen er precies in aanmerking voor het fellowship?”

Het College van Bestuur besluit om dit najaar verder in te gaan op dit onderwerp, als de nieuwe rector is aangesteld.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.