Onderzoek naar beloningsbeleid hogescholen

Mannen en vrouwen worden ongelijk beloond. Het College voor de Rechten van de Mens gaat onderzoek doen naar het beloningsbeleid op hogescholen. Dit staat al lang op de agenda, maar tot op heden is er weinig veranderd. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat het onderzoek financieren.

Op dit moment is er geen goede verklaring voor het salarisverschil tussen man en vrouw. Dit betekent dat er sprake is van ongelijke beloning. Nog steeds verdienen vrouwen tussen de vier en acht procent minder dan mannen, bij gelijkwaardig werk en evenveel ervaring. Gelijk belonen betekent niet alleen dat alle werknemers hetzelfde salaris moeten krijgen. Er moet ook meer betaald worden wanneer iemand meer werkervaring heeft.

Het ongelijk belonen gebeurt niet altijd bewust. Daarom is het nodig om werkgevers in te laten zien dat verandering nodig is. De verantwoordelijkheid voor het gelijk belonen van hun werknemers is namelijk hun pakkie aan, meent het College voor de Rechten van de Mens.

Politieke aandacht
Er is veel politieke aandacht voor ongelijke beloning. Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel waarbij werkgevers worden verplicht de ondernemingsraad jaarlijks te informeren over de beloningsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. Werkgevers zijn daarnaast verplicht verschillen te verklaren tussen beloningen.

Het onderzoek is opgenomen in het Nationaal Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie van het kabinet. De resultaten van het onderzoek komen dit najaar.

Met het onderzoek krijgt het College inzicht in de problematiek en de valkuilen in het beloningsbeleid. Hierdoor kunnen er maatregelen worden genomen.

Universiteit
Marysha Molthoff, perswoordvoerder van het College voor de Rechten van de Mens, vertelt dat er geen onderzoek gedaan wordt naar het beloningsbeleid op universiteiten, omdat ze een keuze moesten maken. Ze hebben in overleg met het ministerie van OCW besloten om de hogescholen te onderzoeken. In het verleden is er al onderzoek gedaan naar het beloningsbeleid op universiteiten. Hogescholen zijn nog niet aan bod gekomen.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.