“Ik voel me thuis hier”

Aanstaande maandag beginnen de fractieverkiezingen. Vier dagen lang jagen Front en SAM op jouw stem. Univers helpt je bij het maken van een keuze en interviewt de beide lijsttrekkers. Eerst is het woord aan Iris Wester (SAM).Iris Wester (22) studeert bestuurskunde. Ze is de nummer 1 op de kandidatenlijst van ‘Blauw’. Na een aantal medezeggenschapsfuncties op faculteitsniveau gaat ze voor promotie. Eerste indruk van de SAM-frontvrouw: een extraverte dame die weet wat ze wil. “Ik ben oprecht positief over Tilburg University. Mooi om dat uit te dragen. De Faculteitsraad van Law School doe ik nog steeds met plezier. Maar ik vind het goed om mezelf uit te dagen. Vandaar deze nieuwe stap.”

Je bent geboren in Alphen aan den Rijn. Waarom ben je in Tilburg gaan studeren?
“Veel mensen in mijn omgeving kiezen voor Leiden. Ik wilde wat anders. Ik bezocht een open dag in Tilburg en dat beviel meteen: fijne campus, leuke sfeer en een prima opleiding. Inmiddels woon ik hier 3½ jaar. Tilburg heeft een beetje een imagoprobleem. Maar het gekke is: als je er uiteindelijk komt, vind je het vaak super. Sommige van mijn vriendinnen overwegen al om hun master hier te doen.”

Een bestuursjaar is arbeidsintensief en kost veel energie. Waarom wil je zo graag je nek uitsteken?
“Haha. Dat is de aard van het beestje. Ik vind het leuk om actief te zijn en neem graag het voortouw… De Tilburgse medezeggenschap wérkt: als student word je serieus genomen en krijg je daadwerkelijk dingen voor elkaar. Dat stimuleert. Alleen maar mooi dat ik me nu kan gaan inzetten voor alle studenten van Tilburg University.”

Hoe typeren je vrienden jou?
“Altijd enthousiast en vrolijk… Ik vond het bijvoorbeeld best moeilijk om met een boze blik te poseren voor de Univers-cover [zie Univers 11, red.]. Een harde werker. Verder ben ik graag onder de mensen en vind ik het fijn om samen te werken. Ik hoop dat mensen mij zien als een ‘open’ persoon. Ik vind dat je gerust mag uitstralen wie je bent en waarvoor je staat.”

17076088001_1e714582f4Sta je nummer 1 op de kandidatenlijst omdat je het grootste netwerk hebt?
“Nee. 100 procent zeker ‘nee’. Als ik naar mezelf kijk: ik focus op inhoud en ga er vanuit dat ik ook puur op de inhoud ben gekozen. Vriendjes? Ik ken veel mensen dankzij de Faculteitsraad. Die mensen probeer ik uiteraard te mobiliseren. Maar ik ben bijvoorbeeld niet actief bij een studentenvereniging. In die zin kan ik dus niet teren op een ‘vaste’ aanhang. Bovendien: ook Front-collega Machiel Hermans doet bestuurskunde. Dat betekent dat we qua ‘vriendjes’ deels in dezelfde vijver vissen. Nog een reden om je te concentreren op inhoud.”

“Ik hoor natuurlijk ook de kritiek op de verkiezingen. Dat het meer vriendjespolitiek is dan inhoud… Ik ben blij dat er dit jaar een verkiezingsdebat is; dat is een manier om het verschil te maken op inhoud, in plaats van op het aantal kroeguren.”

“Bij SAM zie je dat iedereen een drempel over moet om mensen te ronselen. Je weet van jezelf waarvoor je staat: je hebt de inhoud en de argumenten paraat. Vervolgens is het raar dat je ordinair zieltjes moet winnen. Eigenlijk zou dit gewoon anders moeten… Aan de andere kant: als je geen campagne loopt, dan mis je absoluut stemmen.”

Misschien moeilijk om te zeggen, maar ik heb het gevoel dat het bij SAM net wat meer om de inhoud gaat

Hoe leg je precies de focus op inhoud?
“Bijvoorbeeld door eerstejaars meteen bij te praten over medezeggenschap. Over hoe breed en interessant dat proces eigenlijk is. Zo hoop je een cultuurtje te creëren waarin studenten al vroeg gaan nadenken, ook over hun eigen plaats binnen de universiteit. Maar vergis je niet: het blijft een lastig verhaal. Zelfs van studievriendinnen krijg ik te horen: ‘O ja, de fracties. Dat is toch iets met Blauw en Groen?’. Jammer. Maar je kunt studenten ook weer niet dwingen om zich ervoor te interesseren. Je kunt alleen maar keihard je best blijven doen om ze goed te informeren.”

Waarom heb je gekozen voor SAM? Wat is het belangrijkste verschil tussen beide fracties?
“Ik stemde altijd al op SAM. Dat is deels onderbuik. Misschien moeilijk om te zeggen, maar ik heb het gevoel dat het bij SAM net wat meer om de inhoud gaat. Bij Front zie je met name kandidaten die mensen kennen, bijvoorbeeld uit disputen. Dat is bij ons minder. In eerste instantie lijkt dat een nadeel. Aan de andere kant: als je eenmaal aan het besturen bent, vaar je toch op de inhoud.”

Machiel Hermans en jij doen allebei bestuurskunde. Wat is volgens jou het geheim van een goed en efficiënt universiteitsbestuur?
“Bovenal: open beleid. Laat zien wat je doet en bereikt… Maar ook: formuleer realistische doelstellingen en durf stevig te evalueren. Verder vind ik participatie belangrijk. Luister bijvoorbeeld naar de ervaringen van studieverenigingen, sportverenigingen, enzovoort. Mensen die betrokken zijn bij de universiteit en waardevolle input kunnen geven.”

Waarom is een vrouw een betere bestuurder dan een man?
Gelach. “Hiernaar is veel onderzoek gedaan. Het schijnt − pin me er niet op vast − dat mannen en vrouwen verschillende leiderschapsidealen hebben. Zo zouden vrouwen meer gericht zijn op een harmonieuze samenwerking en mannen eerder doorpakken. Het gekke is: in de praktijk ervaar ik dat zelf vaak anders. Misschien is het vooral een kwestie van persoonlijkheid, los van M/V-aspecten.” Toch komt Iris nog met een prikkelende afsluiter: “Ik geloof wel dat mannen wat korter van stof zijn en dat veel vrouwen daarvan nog iets kunnen leren.”

Waar wil je staan over een jaar?
“Allereerst hoop ik natuurlijk dat ik aan de job mag beginnen… Het liefst met vier andere SAM-collega’s. Over een jaar wil ik dan terug kunnen kijken op een paar mooie overwinningen. Bijvoorbeeld op het terrein van onderwijskwaliteit. Denk aan meer verbreding/verdieping en een sterkere link met de arbeidsmarkt. Verder wil ik de bekendheid vergroten van onze functie; van het werk dat wij doen. Medezeggenschapsfracties moeten gevonden worden door alle studenten, ook eerstejaars. Studenten hebben het goed hier, maar het kan altijd nóg beter.”

Door: Aranka van Zanten & Frank van den Nieuwenhuijzen
Foto: Tom Toemen

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.